Zurich waarschuwt Britse bedrijven voor nieuwe regelgeving met betrekking tot werkgerelateerde stress

Zurich Insurance heeft gewaarschuwd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het huidige juridische precedent met betrekking tot  werkgerelateerde stress in het Verenigd Koninkrijk wordt aangevochten, aangezien de werkpatronen verschuiven na Covid-19. De verzekeraars heeft ook een gratis app gelanceerd om alle Britse bedrijven te helpen bij het beheersen van de risico’s voor de geestelijke gezondheid van werknemers.

Het huidige juridische precedent inzake werkgerelateerde stressclaims in het VK is al bijna 20 jaar ongewijzigd. Op basis van de uitspraak in de zaak ‘Hatton versus Sutherland (2002)‘ zijn  werkgevers niet aansprakelijk voor door stress veroorzaakte ziekten, tenzij dit redelijkerwijs te voorzien was.

Zürich stelt echter dat dit precedent zal worden aangevochten omdat de traditionele manier waarop werknemers werken en omgaan met hun werkgevers verandert. Dit moet worden gezien in  de context, aangezien het precedent voortkwam uit een tijd waarin managers dagelijks hun medewerkers zagen en managementstijlen vervolgens meer gezaghebbend waren. Zoals het afgelopen jaar ons heeft laten zien, bestaat voor sommige bedrijfstakken de traditionele 9-5 werkdag niet meer, waarbij werknemers meer vrijheid krijgen over waar en wanneer ze hun taak vervullen. Dit heeft de manier waarop werkgevers en hun mensen communiceren veranderd en vormt een nieuwe uitdaging voor het management in termen van hoe ze de gezondheid en het welzijn van werknemers bewaken”,aldus Zurich.

Andrea Steer, die de leiding heeft over Zurich Resilience Solutions, zegt  dat het “slechts een kwestie van tijd is voordat het juridische precedent Hatton v Sutherland zal worden aangevochten door eisers als gevolg van de voortdurende revolutie op de werkplek. Ik voorspel dat de omgeving  voor  stressclaims op de werkplek de komende jaren zal veranderen en ontwikkelen, wat kan leiden tot een toename van claims, tenzij werkgevers zich aanpassen aan de uitdagingen van de moderne werkplek.”

Zürich denkt ook dat het mogelijk is dat door de toegenomen aandacht voor geestelijke gezondheid op de werkplek en de druk die wordt veroorzaakt door gedwongen thuiswerk in verband met Covid-19, het aantal claims in verband met geestelijke gezondheid zal toenemen. Mevrouw Steer zegt dat organisaties zich moeten afvragen of ze de ‘voor de hand liggende risico’s’ rond werken op afstand zo goed mogelijk managen. “Het is absoluut noodzakelijk dat werkgevers hun eigen beleid blijven ontwikkelen om de onbedoelde gevolgen van deze risico’s te managen  en ook een gezonde werkcultuur ontwikkelen door middel van goed werkgeverschap. Immers, een collectieve sterke geestelijke gezondheid kan leiden tot sterke en duurzame bedrijven. ”

App

Om Britse bedrijven hierbij te helpen, heeft Zurich Resilience Solutions een nieuwe digitale tool gelanceerd waarmee Britse bedrijven de psychische gezondheidsrisico’s die aan hun personeel verbonden zijn, kunnen dresseren, identificeren en managen. De Zurich Risk Advisor-app kan bedrijven helpen hun blootstelling aan geestelijke gezondheid te leren begrijpen en aanbevelingen en inzichten te geven die zijn gekoppeld aan benchmarks in de sector. De app test verschillende bedrijfsscenario’s aan de hand van een reeks vragenreeksen, zodat organisaties hun geestelijke gezondheidsrisico’s kunnen identificeren en voorkomen. De app is gratis te downloaden en daarom beschikbaar voor alle Britse bedrijven, niet alleen voor klanten van Zurich. Een en ander  volgt op het recente aanbod van Zürich van vijf gratis counselling-sessies voor polishouders in Zürich die na een claim deskundige ondersteuning zoeken