Zicht biedt in samenwerking met BELFOR zakelijke klanten risicoscan aan

Mocht er ondanks de aandacht voor preventie en riskmanagement toch onverhoopt een brand-, storm- of waterschadecalamiteit zich voordoen dan kan men direct een beroep op de specialisten van BELFOR voor directe ondersteuning bij het snel herstellen en in kaart brengen van de schade en het treffen van maatregelen om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken.

Wie de BELFOR QuickScan laat uitvoeren, ontvangt een efficiënt en een kort rapport, eventueel aangevuld met foto’s. In de Quickscan wordt onder meer gekeken naar de hoofdverdeelinrichting van het pand (risico’s en vervuiling), risico’s op ICT-gebied (uitval, back-up, plaats en vervuiling acculader), met betrekking tot productiemachines (vervuiling, bekabeling, veiligheid, vluchtwegen, evt compartimentering), het archief en het buitenterrein (opslag afval en van gevaarlijke goederen).

Voor meer info: https://www.zichtadviseurs.nl/zakelijk/zicht-preventieservice/brand/quickscan