WTW’s Political Risk Index-rapport: Landen met schuldenproblematiek doen vaker een beroep op niet-traditionele reddingsopties

Hoge overheidsuitgaven tijdens de pandemie, in combinatie met wereldwijde inflatie en gestegen rente in 2023, hebben bijgedragen aan een escalerende schuldencrisis in opkomende markten. Dit blijkt uit het meest recente Political Risk Index report  van WTW. Het rapport beschrijft hoe politieke uitdagingen het voor multilaterale instellingen, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, steeds moeilijker kunnen maken om hun traditionele rol in crisisbeheer te spelen, waardoor de politieke en economische risico’s van schuldencrises kunnen toenemen.

Andere bevindingen zijn onder andere:

  • Bezuinigingen op de overheidsuitgaven zullen waarschijnlijk leiden tot protesten in verband met bezuinigingen, die vooral in lage-inkomenslanden al toenemen;
  • Landen met een hoge verhouding tussen betalingen van overheidsrente en overheidsinkomsten zijn op de korte tot middellange termijn mogelijk het kwetsbaarst voor staatsschuldcrises;
  • Deels als gevolg van intensievere geopolitieke concurrentie is de politiek van herstructurering van staatsschulden na schuldencrises steeds gecompliceerder geworden, met als gevolg dat landen vaker een beroep zullen doen op niet-traditionele reddingsopties;
  • Klimaatverandering wordt waarschijnlijk een steeds belangrijkere oorzaak van crises over de houdbaarheid van schulden, waardoor hervorming van de internationale schuld- en financiële architectuur noodzakelijk wordt.

Evan Freely, Global Head of Financial Solutions, WTW, zegt: “Een lopende band van economische schokken heeft ’s werelds meest kwetsbare landen hard getroffen. Regeringen in opkomende markten kunnen op zoek gaan naar minder transparante kortetermijnfinanciering, waarbij ze hogere rentetarieven accepteren in ruil voor minder voorwaarden, maar dit verhoogt zowel de humanitaire als zakelijke risico’s. Dit rapport geeft aan dat geopolitiek een toch al moeilijke situatie nog ingewikkelder maakt en dat deze trends vanuit het oogpunt van riskmanagement zorgvuldig in de gaten moeten worden gehouden.”