World Property and Casualty Insurance Report 2022: Verzekeraars moeten bedrijfsmodellen fundamenteel veranderen om klimaatbestendig te worden

Slechts  8% van de verzekeraars kan worden aangemerkt als weerbaarheidskampioenen en 73% van de polishouders rangschikt klimaatverandering onder hun grootste zorgen. Dat zijn enkele uitkomsten uit het  onlangs verschenen World Property and Casualty Insurance Report 2022 van Capgemini en Efma . Het rapport benadrukt dat verzekeraars die zich richten op het bouwen van klimaatbestendige bedrijfsmodellen beter gepositioneerd zullen zijn om meer vertrouwen te wekken bij klanten en tegelijkertijd hun relevantie en winstgevendheid te vergroten.  

Een toenemend aantal weather events heeft een negatieve invloed op de verzekeringssector, waarbij van verzekeraars wordt verwacht dat zij zowel bescherming bieden tegen toekomstige schade als deze voorkomen. In het rapport wordt het volgende opgemerkt:

1.      wereldwijd is de economische schade als gevolg van klimaatverandering de afgelopen drie decennia met 250% toegenomen;

2.      73% van de polishouders beschouwt klimaatverandering als een van hun grootste zorgen;

3.      Verzekeraars delen de bezorgdheid van hun klanten: ongeveer 40% beschouwt klimaatverandering als een topprioriteit, met verzekerbaarheid en winstgevendheid als de belangrijkste klimaatgerelateerde kwesties;

4.      Natuurrampen hebben in de afgelopen 30 jaar geleid tot een toename van 3,6x het aantal verzekerde schades en 2x het aantal niet-verzekerde verliezen. Hoewel dit zorgwekkend is, biedt het verzekeraars een kans om bij te draaien en te herijken om klanten in een dynamisch landschap van dienst te zijn, aldus het rapport.

Toekomstgerichte verzekeraars zullen klimaatrisicobeperkingsstrategieën in hun operationele en bedrijfsmodellen verankeren

Fundamentele veranderingen zijn nodig om klantgerichte, veerkrachtige bedrijfsmodellen te creëren. Uit het rapport blijkt dat meer dan 80% van de particuliere en kleinzakelijke  klanten van de verzekeringssector zich scherp bewust is van de klimaatinvloeden en in de afgelopen 12 maanden ten minste één belangrijke duurzame actie heeft ondernomen. Er moet echter meer worden gedaan om de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te bestrijden, aangezien slechts 8% van de ondervraagde verzekeraars als   “Resilience Champions”  kan worden aangemerkt: in het rapport omschreven als verzekeraars met een sterk bestuur, geavanceerde data-analysecapaciteiten, een sterke focus op risicopreventie en die veerkracht bevorderen via hun acceptatie- en beleggingsstrategieën).

Noodzaak van evenwicht tussen risicopreventie en riskmanagement

Om op het gebied van klimaatbestendigheid de daad bij het woord te voegen, moeten verzekeraars hun eigen bedrijfsmodellen herzien en een evenwicht vinden tussen risicopreventie en riskmanagement. De bevindingen van het rapport suggereren dat een ‘klimaatbestendigheidskader essentieel is om de vereiste capaciteiten op te bouwen binnen een veranderend risicolandschap. Verzekeraars worden aangemoedigd om hun huidige risicobeoordelingsmodellen te herzien, risicopreventie op grote schaal toe te passen en duurzame investerings- en acceptatiestrategieën te ontwikkelen, die verder gaan dan uitsluitingen en desinvesteringen, om een ecosysteem van veerkracht te creëren. In het rapport wordt benadrukt dat van degenen die als ‘veerkrachtig’ worden beschouwd:

§  82% een chief sustainability officer of equivalent heeft.

§  bijna 77% gegevens over klimaatrisico’s in hun producten en diensten hebben opgenomen;

§  bijna 60% in een vergevorderd stadium is met de invoering van prijsbepalingsmodellen op basis van automatische leerprocessen;

·         ongeveer 53% maakt gebruik van nieuwe gegevensbronnen, waaronder satellietgegevens, sensoren op afstand, weerstations, geodata, gegevens uit de sociale media, ESG-modellen en waterniveaus om nauwkeurige, granulaire en real-time risico-informatie te verstrekken;

“De impact van de klimaatverandering dwingt verzekeraars om een grotere rol te spelen bij het beperken van risico’s. Verzekeraars die prioriteit geven aan duurzaamheid nemen slimme zakelijke beslissingen voor de lange termijn die een positieve invloed zullen hebben op hun toekomstige relevantie en groei. De sleutel is om innovatieve risico-overdracht te koppelen aan risicopreventie en binnen een directieteam verantwoordelijkheid toe te wijzen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen bovenaan de agenda staan,” aldus Seth Rachlin, Global Insurance Industry Leader bij Capgemini. 

Klimaatbestendigheid moet een integraal onderdeel zijn van de duurzaamheidsstrategie van bedrijven

Hoewel de meeste verzekeraars de impact van klimaatverandering erkennen, moet er meer worden gedaan op het gebied van aantoonbare acties om klimaatbestendige strategieën te ontwikkelen. Nu klanten meer aandacht blijven besteden aan de impact van de klimaatverandering op hun leven, moeten verzekeraars hun eigen engagement benadrukken door hun aanbod te ontwikkelen om zowel de fundamentele rol van duurzaamheid in onze sector te erkennen als concurrerend te blijven in een steeds veranderende markt”, zegt John Berry, CEO van Efma.