Winnaar Johan de Witt scriptieprijs 2017 Melchior Mattens: premies stijgen in 30 jaar met gemiddeld 20% door klimaatverandering

“De premiestijging ten gevolge van klimaatveranderingen kan over de komende 30 jaar gemiddeld bijna 20% bedragen.” Tot die conclusie  komt Melchior Mattens Msc (rechs), die cum laude afstudeerde in de Master Actuarial Science & Mathematical Finance aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn afstudeerscriptie  ‘Climate change and Insurance: Projection of premium level developments in a competitive property insurance market . Hiermee won hij de Johan de Witt Scriptieprijs 2017 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Vorige week donderdag 23 november jl. ontving Mattens uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG (links) een beeldje van Johan de Witt, een geldbedrag van € 5.000 en het juryrapport.

De jury geeft aan zeer onder de indruk te zijn van de originaliteit van deze scriptie. “De combinatie van modellering van stormschade met slimme parameters en een marktanalyse met speltheorie leidt tot bijzondere resultaten. Ook beoordeelt de jury het onderzoek als zeer relevant, omdat klimaatverandering actueel is en Mattens aantoont dat de gevolgen in de Nederlandse verzekeringsmarkt ingrijpend kunnen zijn.”

Klimaatverandering heeft volgens Mattens impact op zowel de gemiddelde schadelast als op het catastroferisico en dus op zowel premiebeleid als kapitaalbeleid van schadeverzekeraars. “In een competitieve markt met Solvency II regelgeving leidt dat tot een complex probleem. De concurrentie in de markt heeft grote impact op de risicostijging, aangezien kleinere verzekeraars een relatief hoger catastroferisico hebben, wat tot hogere kapitaalslasten leidt. Concentratie in de markt zou hierdoor de premiestijging kunnen verminderen.”

De uitkomsten van het onderzoek laten volgens Mattens zien dat klimaatverandering de verzekeringsmarkt drastisch kan veranderen. Meer risicovolle weergerelateerde calamiteiten zullen niet alleen de kosten van verzekeraars opschroeven, maar ook de kans op een mogelijk marktfalen vergroten. “Het gemiddelde premieniveau in 2047 kan 9% tot 17% hoger liggen in aanvulling op de reguliere verhogingen. Als ook solvabiliteitsregels worden meegenomen in de berekeningen, kan de verwachte stijging van het premieniveau op 15% tot 28% uitkomen en in sommige gevallen  zelfs met 45%.”

De volledige scriptie van Melchior Mattens vindt u hier:   https://www.ag-ai.nl/view/36530-Mattens+Melchior+10532617+MSc+ACT.pdf.