Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: “Werk en privé beter combineren”

Werknemers en zzp’ers moeten meer grip krijgen op hun privéleven, werk en geld, bijvoorbeeld bij het combineren van een baan met zorgtaken.Als dat niet gebeurt gaat de kwaliteit van het werk achteruit, schrijft de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) ,die advies  uitbrengt aan de regering.           

 De helft van de uitval door ziekte komt door het werk zelf en dat kan niet zo   doorgaan,zegt de WRR. De raad pleit voor minder contractsoorten en een basisbaan  voor mensen met weinig kansen.   De overheid moet in ouderenzorg en kinderopvang investeren. Ook zouden  verlofregelingen en zeggenschap over werktijden moeten worden vastgelegd.