“We zijn in Nederland al een paar keer door het oog van de naald gekropen”

De twee grote branden bij Stella Fietsen haalden de landelijke media, maar volgens Ronald Koster, internationaal risk engineer en lid van het managementteam bij Burghgraef van Tiel & Partners, gebeurt er wekelijks iets met lithium batterijen; die gebeurtenissen halen het nieuws echter meestal niet. Eén ding is zeker: de batterijen vormen een onderschat gevaar.

“We zijn in Nederland echt een paar keer door het oog van de naald gekropen. Wet- en regelgeving om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken ontbreekt echter”, stelt Ronald Koster. “Daarom hebben wij richtlijnen voor een veiligere opslag van lithium batterijen gepubliceerd; dat was hard nodig. Met ons ‘plan van aanpak’ kunnen we helaas niet voorkomen dat deze batterijen branden kunnen veroorzaken, maar wanneer onze adviezen worden nageleefd, zal de schade wel aanzienlijk beperkt worden.”

In een interview in het recent verschenen Risk & Business Magazine licht Koster toe  waarom Burghgraef van Tiel & Partners gekomen is tot een plan van aanpak en een eigen visie op de veilige opslag van lithium batterijen. “Lithium batterijen zijn gevaarlijk, omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Door een productiefout, interne kortsluiting of mechanische beschadiging kunnen deze in een zogeheten ‘thermal runaway’ gaan en uit zichzelf opwarmen. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus, de batterij uiteindelijk zal ontbranden, hetgeen resulteert in het vrijkomen van giftige gassen, gepaard gaat met enorme steekvlammen en soms zelfs explosies tot gevolg heeft. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de kans niet zo zeer groot is dat dit gebeurt; maar als het mis gaat, kan de gevolgschade enorm zijn.”

Hij vervolgt: “Met de toename van de toepassingen van lithium batterijen, die onder meer zitten in telefoons, drones, elektrische sigaretten, voertuigen en vele andere gebruiksvoorwerpen, neemt ook het aantal branden fors toe en daarmee helaas ook de kans op schade en (dodelijke) slachtoffers. We zijn in Nederland al een paar keer door het oog van de naald gekropen”, aldus Koster, volgens wie het dan ook van cruciaal belang is dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen, om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen.

“Op dit moment is er echter nog geen wet- en regelgeving om een juiste en veilige opslag van lithium batterijen te reguleren. Daar wordt weliswaar aan gewerkt – middels de ontwikkeling van een zogeheten PGS-37 norm (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) – maar de uitkomst daarvan laat nog enkele jaren op zich wachten. Niets doen zit nu eenmaal niet in ons DNA. Wij komen bijna dagelijks met ons team van 11 inspecteurs bij bedrijven waar een lithium-probleem speelt. Wij worden ingehuurd om de kans op schade te reduceren en de omvang van een potentiële schade te beperken. Het past dus niet bij ons om dan te zeggen: ‘joh, doe er mee wat je wilt! We wachten wel even totdat er een PGS-norm is.”

 Het document is volgens Koster geschreven vanuit het oogpunt van brandveiligheid, waarbij het voorkomen van slachtoffers en het beperken van de kans op schade voorop staan. “Omdat techniek altijd in ontwikkeling is, zal het document, wanneer dat nodig is, van tijd tot tijd worden herzien, zodat de richtlijnen up-to-date blijven. Daar waar de wetgeving nog op zich laat wachten, zal ons document bedrijven helpen om het potentiële gevaar dat de lithium batterij met zich meebrengt, zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Daarnaast leent het document zich uitstekend, om als input te dienen voor het ontwikkelen van de PGS-37 norm.”

Het volledige interview met Ronald Koster leest u hier:
https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2019/03/RB_2_2019.pdf