VvE’s terughoudend met laadpalen vanwege zorgen over brandveiligheid

VVE’s zijn terughoudend in het verstrekken van toestemming aan bewoners voor het plaatsen van laadpalen voor hun elektrische auto. Dat komt omdat er zorgen zijn over de brandveiligheid. “VvE’s maken een pas op de plaats”, zegt Arianne Timmerman, jurist bij Vereniging Eigen Huis. “Veel besturen van VvE’s staan het plaatsen van laadpalen in ondergrondse parkeergarages niet toe.”Ze wachten op duidelijkheid, al vinden experts die zorg niet helemaal terecht op zijn plaats, zo blijkt uit artikelen in de nieuwsbrief van Brandweer Nederland en Vereniging Eigen Huis. “Er is nog te weinig bekend om betrouwbare uitspraken te doen”, zegt Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) op de vraag hoe groot de kans is op voertuigbranden bij elektrische auto’s

Volgens Eugene van Halder, voorzitter van het VvE-bestuur, van een appartementencomplex geven “instanties ons tegenstrijdige adviezen, variërend van ‘er is geen probleem met het plaatsen van laadpalen’ tot ‘sta geen laadpalen in de parkeergarage toe’. Daarom hebben we het in onze garage on hold gezet. Gezien de ontwikkelingen rond elektrische auto’s zijn we daar niet blij mee.” Risico’s zouden liggen in de lithium-ion accu van elektrische auto’s, ongeschikte kabels, en storingen in het accupakket of laadstation.

 Brandverloop

Gemiddeld zijn er in Nederland jaarlijks vijf branden in ondergrondse parkeergarages. Er zijn nog geen gevallen bekend waarbij een elektrische auto of laadpaal de oorzaak was. Maar er is nog te weinig bekend om betrouwbare uitspraken te doen over de kans op voertuigbranden bij elektrische auto’s, zegt Nils Rosmuller, lector Energie- en Transportveiligheid van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV). Wel is al meer duidelijk over de gevolgen van branden van deze auto’s.

“Het brandverloop is anders dan bij branden van conventionele voertuigen”, zegt Rosmuller. “De brand ontwikkelt zich trager, maar ontsteekt steeds opnieuw, met pieken in de hittestraling. Er komen meer brandbare en giftige gassen vrij.” Door de aard van de batterij moeten elektrische auto’s die in brand vliegen langdurig met veel water gekoeld worden. De vraag is of dat in een parkeergarage kan, en of een brandend voertuig kan worden afgevoerd naar een plek waar dat wel kan. De bestrijding is door deze risico’s veel complexer, vooral in een ondergrondse parkeergarage. Vaak zal brandbestrijding beperkt of niet mogelijk zijn.”

Duidelijke regels ontbreken

Duidelijke regels voor de aanleg ervan ontbreken vooralsnog. “De wet- en regelgeving omtrent de brandveiligheid van parkeergarages loopt mijlenver achter op de ontwikkeling van het wagenpark in Nederland”, zegt Rosmuller “De auto’s fors veranderd, ze hebben bijvoorbeeld veel meer kunststof dan twintig jaar geleden. Daardoor verloopt een brand heel anders en is het nodig brandpreventieve maatregelen nog eens goed onder de loep te nemen.”

Dat is wat momenteel gebeurt. Parkeergarages van VvE’s vallen onder het Bouwbesluit van 2012. Dat regelt dat een elektrische voorziening van een gebouw, zoals een laadpaal, moet voldoen aan de NEN 1010. Daarin staan eisen voor een veilige installatie van laadpalen. Zoals dat het opladen gecontroleerd moet gebeuren via de veiligste laadmodus drie. Volgend jaar komt er een nieuwe NEN 1010 voor de brandveiligheid van parkeergarages. Daarin komen de laatste inzichten rond parkeren en opladen te staan. Dat wil niet zeggen dat VvE’s ondertussen de aanleg van laadpalen niet moeten toestaan en hun leden geen elektrische auto moeten kopen, vinden Rosmuller en DOET. Als ze zich bij het parkeren van elektrische auto’s en het plaatsen van laadpalen maar houden aan de adviezen van de brandweer om dat zo veilig mogelijk te doen. «

Lees het volledige artikel: Veilig laden in de garage – VvE’s terughoudend met laadpalen vanwege zorgen over brandveiligheid (PDF)

(Bron: Brandweer Nederland en Vereniging Eigen Huis)