VNAB-werkgroep Silent Cyber zet kaders uit om bewustwording te creëren over silent cyber

De leden van de Technische Commissie (TC) Cyber van de VNAB zijn sinds september 2019 officieel van start gegaan als voortzetting van het Cyberriskplatform. Voor de VNAB wordt input geleverd voor de vakbekwaamheidstool en Lunch & Learns. Tevens onderhouden de leden de contacten met DNB, de Vereende en Het Verbond van Verzekeraars waar het gaat om cyber gerelateerde onderwerpen.

Onder de vlag van de TC Cyber is vanaf begin dit jaar de Werkgroep Silent Cyber begonnen aan de opdracht om kaders uit te zetten en bewustwording te creëren over wat silent cyber betekent. De Werkgroep Silent Cyber wordt getrokken door Joppe Willeboordse en Carie van Tetterode. Verder bestaat de werkgroep uit de voorzitters/vertegenwoordigers van de andere Technische Commissie van de VNAB: Freek Schipper (Engineering), Aad Mijnans (Varia), Simon Laros (Transport) en Willem-Jan Beekenkamp (Brand). Met elkaar is per branche geïnventariseerd in welke mate silent cyber een issue is en welke clausules er in omloop zijn.

Eerste bevindingen

Binnen Liability is silent cyber een zeer actueel onderwerp welke wordt gedreven door de vele verzekeraars die hun AVB portefeuilles op korte termijn ‘silent cyber proof’ willen maken en daarvoor hun eigen clausules hebben opgesteld. Hierdoor is volgens de werkgroep de noodzaak om tot ontwikkeling van een markt clausule in een stroomversnelling gekomen. Uitgangspunt van de clausule is dat er wordt uitgesloten wat doorgaans op een cyberverzekering wordt ingesloten. 

Transport kijkt vooral naar de Londense markt waarbij opvalt dat de in omloop zijnde clausules sterk verschillen qua opzet en reikwijdte. “Problematisch is wel dat hetgeen dat wordt uitgesloten, door de clausules doorgaans niet verzekerd kan worden op een cyberverzekering waardoor onverzekerbaarheid dreigt”, aldus de werkgroep.  Voor  Brand en Engineering speelt het probleem van silent cyber in veel mindere mate; zaakschade blijft immers gewoon gedekt of het nu door een cyberincident wordt veroorzaakt of niet. Voor deze branches is het volgens de werkgroep vooral van belang dat verlies of beschadiging van data niet als zaakschade wordt gezien. Hiervoor zijn inmiddels verschillende clausules in omloop.

Rondetafelsessies en Linkedingroep ‘Cyber forum’

Na de inventarisering is de volgende stap het organiseren van rondetafelsessies waarmee de werkgroep meer input wil vergaren over de problematiek rond silent cyber en het, zover wenselijk, toewerken naar marktoplossingen. Helaas zal de eerste rondetafelsessie (vanwege de COVID-19 restricties) pas op zijn vroegst in september plaats kunnen vinden. De werkgroep richt zich hoopvol op die periode.

Inmiddels is onder de vlag van VNAB de LinkedIngroep ‘Cyber forum’ aangemaakt. De bedoeling is om interessante cyberitems met elkaar en derden te gaan delen en op die manier de discussie en bewustwording van silent cyber breder te trekken.

Artikel TC Cyber: Grapperhaus heeft onjuist beeld van silent cyber en cyberrisico’s

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus schetst het beeld dat schade na cyberincidenten steeds vaker onder traditionele bedrijfspolissen wordt gedekt en dat dit ‘silent cyber’ heet. De TC Cyber heeft onlangs een artikel gepubliceerd waarin zij uitleggen waarom zij dit niet herkennen.