VNAB: Technische Commissie Brand ontwikkelt nieuwe modelclausule voor overstromingsrisico’s

De Technische Commissie Brand van de VNAB heeft een nieuwe modelclausule ontwikkeld voor overstroming van niet-primaire waterkeringen voor locaties binnen Nederland. De modelclausule sluit aan op de VMZB 2021 en biedt dekking voor materiële schade op premier risque basis.                                                                                                   Met deze modelclausule hoopt de VNAB bij te dragen aan dragen een verbeterde verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s. De modelclausule is beschikbaar op de website van de VNAB. Op LinkedIn bestempelt Rob ter Mors, Uitvoerend bestuurder bij de VNAB, de nieuwe modelclausule als ‘een belangrijke stap voor een verbeterde verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s.”