VNAB: Nieuwe commissie Risicobeheer van start gegaan


Binnen de VNAB is een nieuwe commissie van start gegaan: de commissie Risicobeheer. Deze commissie adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s die de vereniging loopt.

De focus ligt daarbij op ICT risico’s, maar ook andere risico’s krijgen de aandacht.
De commissie bestaat nu uit Erik Lameijer (Schouten Zekerheid), Sander Verloop (HDI) en Pieter van Rijsbergen (VNAB, foto), tevens voorzitter. De commissie wordt met één lid uit de makelaarssectie en één lid uit de verzekeraarssectie uitgebreid tot vijf leden. Gesprekken daarover worden op dit moment gevoerd en de verwachting is dat de commissie snel op volle sterkte is.

Met deze commissie wil de VNAB een extra impuls geven aan het risicobeheer binnen de vereniging en daarbij gebruikmaken van de waardevolle kennis die bij de leden reeds aanwezig is.