Verzekeraars door klanten uitgedaagd om inspanningen voor duurzaamheid te belonen

Tijdens het Ferma Talks Event van begin deze week werden verzekeraars door grote zakelijke klanten uitgedaagd om het voorbeeld van banken te volgen en hen financieel te belonen voor hun duurzaamheidsinspanningen. Vertegenwoordigers van drie van de grootste wereldwijd opererende verzekeraars antwoordden dat ze klanten credit  willen geven voor hun vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en dat ze daar in sommige gevallen al mee zijn begonnen. Maar ze waarschuwden dat een en ander zich nog in een pril stadium bevindt

Een verzekeraar stelde dat de sleutel tot succes zal liggen in samenwerking tussen de verzekeringssector om robuuste en algemeen aanvaarde duurzaamheids-KPI’s en -normen te ontwikkelen. Hij stelde voor dat Ferma, als vertegenwoordigend orgaan van de Europese risico- en verzekeringsmanagementgemeenschap, een leidende rol zou kunnen spelen bij een dergelijke initiatief.

.Carlo Cosimi, voorzitter van de Italiaanse riskmanagementvereniging Anra, en Mario Ramirez Ortuzar, vice-voorzitter van het Spaanse  Agers, klaagden beiden dat verzekeraars inspanningen op het gebied van duurzaamheid niet belonen met goedkopere premies of betere dekkingen. Cosimi zei dat het voor riskmanagers moeilijk is om aan bazen en collega’s uit te leggen hoe verzekeraars hen belonen voor hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. “Ik wil weten welke informatie ik aan makelaars en verzekeraars moet geven om te laten zien dat we duurzaam zijn”, zei hij. “De vraag die de directie aan mij stelt is: welk voordeel kun je mee naar huis nemen? Als je naar de financiële tak kijkt, zijn er enkele kredietlijnen beschikbaar die zijn gereserveerd voor duurzame klanten. In de verzekeringssector is er op dit moment geen specifieke lijn of overweging van je duurzaamheidsniveau.”

Ortuzar zei dat zijn bedrijf geen verlaging van de premie heeft gezien voor zijn duurzame inspanningen. “In ons geval is het belangrijk omdat we 6.000 kilometer pijpleidingen beheren die koolwaterstoffen vervoeren in Europa. Wij proberen af te stappen van het gebruik van koolwaterstoffen,” legde hij uit.”We investeren veel geld om al deze dingen te doen. De olie- en gasindustrie bevindt zich in een enorme overgangsfase en we hebben veel steun nodig van banken en verzekeraars om deze overgang aan te kunnen

Edgar Puls, CEO van HDI Global, en Henning Haagen, lid van de raad van bestuur van Allianz Global Corporate and Specialty (AGCS), waren het er r beiden over eens dat verzekeringen duidelijk een grote rol te spelen hebben in de duurzame toekomst, maar zeiden dat hun rol nog ‘een werk in uitvoering is’. “Het gaat er niet om de stekker eruit te trekken en geen enkele sector meer te verzekeren. We moeten de overgang naar een duurzamere toekomst volgen. Dit betekent enerzijds dat de steun voor koolstof moet worden teruggeschroefd en anderzijds dat nieuwe technologieën ter vervanging van koolstof moeten worden ondersteund. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te verzekeren,” zei  Puls

Haagen vulde aan  dat KPI’s voor duurzaamheid en consistente definities een grote hulp zouden zijn om duurzaamheid te meten en te belonen, en drong er bij Ferma op aan om zijn rol te spelen. “Ik zie gemeenschappelijke normen helpen in termen van prestatie-indicatoren voor klanten … we kunnen hier geen heterogene aanpak voor hebben. Daarom is dit iets waar de sector aan moet werken en Ferma kan helpen bij het ontwikkelen van KPI’s,.” Xavier Veyry, CEO van APAC en Europa bij AXA XL, wees erop dat zijn bedrijf en acht andere toonaangevende (her)verzekeraars een grote stap voorwaarts hebben gezet door de oprichting van de door de VN opgerichte Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) te steunen.

De oprichtende leden van de NZIA zijn: AXA XL als voorzitter, Allianz, Aviva, Generali, Munich Re, SCOR, Swiss Re, en Zurich. De NZIA wordt voorgezeten door Renaud Guidée, Group Chief Risk Officer van AXA XL. De verzekeraars verbinden zich ertoe om individueel hun verzekeringsportefeuille om te vormen naar een netto nul-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, in overeenstemming met een maximale temperatuurstijging van 1,5°C boven het pre-industriële niveau tegen 2100. Ze hebben ook toegezegd dit doel te ondersteunen via hun enorme beleggingsportefeuilles.

.