Verkeersveiligheidscoalitie: nieuw kabinet moet nu doorpakken op verkeersveiligheid

Er vallen in Nederland nog steeds te veel doden in het verkeer, vindt een club van 36 organisaties zoals de ANWB, Veilig Verkeer Nederland,de Bovag en  verschillende verzekeraars. Zij willen meer aandacht voor verkeersveiligheid.             

De organisaties zeggen dat de komende  30 jaar zeker 12 miljard euro nodig is, bovenop de bestaande budgetten. Dat geld moet bijvoorbeeld gaan naar veiligere   wegen en fietspaden en meer handhaving.  In 2020 vielen 610 verkeersdoden, iets  minder dan in 2019 maar nog altijd te  hoog,zeggen de organisaties. Zij willen dat de politiek “stevig doorpakt” op    het thema verkeersveiligheid.  

Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen moet het nieuwe kabinet een duidelijke verkeersveiligheidsambitie formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen. Dit stelt de Verkeersveiligheidscoalitie(externe link) in haar ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0(externe link)’, dat op 22 april 2020 wordt gepresenteerd in het Groot Verkeersveiligheidsdebat. In de Verkeersveiligheidscoalitie zijn bijna veertig partijen vertegenwoordigd zoals maatschappelijke organisaties, decentrale overheden, verzekeraars en onderzoeksinstellingen die zich met verkeer en verkeersveiligheid bezighouden.

De coalitie stelt dat het nieuwe kabinet vijf prioriteiten tot speerpunten van beleid moet maken:

  1. verkeersveilige woonwijken, stads- en dorpscentra en fietspaden,
  2. veilig ingerichte doorgaande wegen,
  3. veilige voertuigen met effectieve veiligheidssystemen (ADAS), 
  4. ouderen veilig mobiel en
  5. minder afleiding in het verkeer door effectieve verkeershandhaving.