Verdubbeling van aantal inbraken verwacht deze kerst; in geheel 2022 toename met 4%

Tijdens de kerstdagen worden per dag 49%t meer inbraken verwacht dan tijdens de dagen voor kerst. Dat komt naar voren uit de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. Over heel 2022 vonden er 4% meer inbraken plaats vergeleken met 2021.  Het toegenomen aantal inbraken is vooral te zien in het eerste halfjaar van 2022. Het tweede halfjaar ligt het inbraakniveau juist lager dan voorgaande jaren.
Jaarlijks een piek van inbraken met kerst 
Ieder jaar is er tijdens de kerstdagen een piek te zien van het aantal inbraken dat plaatsvindt. Toch neemt het absolute aantal inbraken over de afgelopen jaren af. Mireille van den Boom, verantwoordelijk voor de InbraakBarometer bij Interpolis: “In 2021 waren er ontzettend weinig inbraken. De oorzaak daarvan is voornamelijk toe te schrijven aan de  pandemie en de bijbehorende lockdowns. Inbrekers durfden toen simpelweg niet in te breken. Dit jaar zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus losgelaten en daarmee zijn we ook weer meer buiten de deur geweest. Je ziet dit ook terug in de inbraakcijfers, die in 2022 zijn toegenomen  ten opzichte van 2021. Plaatsen we het aantal inbraken in 2022 in een breder perspectief en kijken we meerdere jaren terug, dan zien we juist dat het aantal inbraken in 2022 flink lager is dan de voorgaande jaren. We mogen zelfs spreken van een ongekend laag aantal inbraken.”
Aantal inbraken neemt toe tijdens de kerstdagen

Vooruitkijkend naar de kerstdagen verwacht Interpolis dat het aantal inbraken toeneemt. Van den Boom: “Dat past binnen de jaarlijkse trend. Daarom raden wij aan om deze kerst extra scherp te zijn op het nemen van maatregelen die inbraken voorkomen. Uiteraard moet je deuren en ramen goed sluiten zodra je van huis gaat en moet je zorgen voor voldoende verlichting in en rondom je huis. Bijvoorbeeld een lamp buiten het huis die automatisch aangaat zodra er mensen in de buurt komen. Daarnaast werkt het goed om met je buren een buurtapp te beginnen. Hierin kan je opmerkelijke gebeurtenissen in je straat of buurt melden, maar kan je bijvoorbeeld ook aangeven dat je een weekend niet thuis bent. Andere buren kunnen dan extra waakzaam zijn. Zo zorgen we er samen voor dat de dalende trend van het aantal inbraken ook dit jaar door blijft zetten.”