Verbond vraagt politiek om aandacht voor slachtoffers en bestuurders bij experiment ‘zelfrijdende’ auto’s

 

Het Verbond deelt het enthousiasme van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om te gaan experimenteren met zelfrijdende auto’s. De verzekeraarsorganisatie spreekt de hoop en verwachting uit dat het verkeer door de komst van geautomatiseerde systemen er veiliger van wordt en beter doorstroomt. Met het oog op de behandeling op donderdag 18 januari a.s. door de  Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Water van een wetswijziging die het mogelijk maakt om te experimenteren met autonome voertuigen, heeft het Verbond van Verzekeraars in  een brief aan de Tweede Kamer om speciale  aandacht gevraagd voor de positie van verkeersslachtoffers en bestuurders.

In een toelichting schrijft het Verbond: “Immers: ook zelfrijdende voertuigen kunnen ongevallen veroorzaken waarbij slachtoffers vallen. Hoewel het gedrag van de bestuurder verantwoordelijk is voor veel ongevallen, kan de techniek die zijn rol overneemt ook falen. In een dergelijke situatie vinden wij  het van groot belang dat slachtoffers op een vlotte en goede wijze schadeloos worden gesteld. Verzekeraars hebben veel ervaring met die processen”, aldus het Verbond, dat vervolgens aangeeft  graag met de minister in gesprek te gaan over de wijze waarop ook met zelfrijdende voertuigen de positie van slachtoffers voldoende kan worden beschermd.” Het Verbond neemt daarbij graag een voorbeeld aan de wetgeving zoals die momenteel in het Verenigd Koninkrijk wordt ontwikkeld door de overheid, de auto-industrie  en verzekeraars gezamenlijk.

Ten tweede vraagt het Verbond aandacht voor de positie van de bestuurder. “De positie van de bestuurder zal veranderen. Misschien nog niet in deze experimenteerfase, maar wel vrij vlot daarna. De bestuurder zal steeds meer de positie van inzittende krijgen in plaats van de centrale rol die hij nu heeft in het voertuig. Dat vraagt naar onze mening om een grondige herbezinning op het huidige aansprakelijkheidsrecht dat juist is gebouwd op het uitgangspunt dat de bestuurder het voertuig bestuurt. Dit in combinatie met een fenomeen als de deelauto maakt dat het Verbond zich afvraagt of ook de  verzekering niet zou moeten verschuiven van een verzekering gekoppeld aan de mens  in plaats van gekoppeld aan het voertuig.”