Verbond overhandigt stappenplan RI&E aan Adfiz

Uit een analyse van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat veel bedrijven geen RI&E hebben, ondanks dat dit wettelijk verplicht is. Om werkgevers te helpen, werkte het Verbond mee aan het stappenplan RI&E. Verbondsdirecteur Geeke Feiter-van Heuvelen overhandigde het plan onlangs aan Enno Wiertsema, directeur van Adfiz. Adviseurs kunnen het stappenplan goed gebruiken in gesprekken met zakelijke klanten. “Zo werken we samen aan een veilige werkomgeving”, aldus het Verbond..

Bekijk hier  de video – https://youtu.be/d5E4ZP4n65s – waarin het stappenplan wordt overhandigd en waarin beide directieleden vertellen waarom zij meewerken aan dit initiatief om het risico op bedrijfsongevallen, beroepsziekten en werkgeversaansprakelijkheidclaims te verminderen.

Adfiz

Op de eigen website schrijft Adfiz hierover: “ Iedere ondernemer loopt risico’s! Wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt, een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt of als iemand uitvalt omdat hij of zij te veel werk heeft? Personeelsgerelateerde risico’s pak je aan met de ‘Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. De RI&E staat aan de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er daarom een hoge prioriteit aan gegeven, o.a. door middel van een jaarlijkse campagneweek. De ‘Week van de RI&E’. En deze week is het weer zover. Voor het 6e jaar op rij bundelt arboland zijn krachten om de RI&E onder de aandacht te brengen. Met ruim 70 acties en activiteiten en zo’n 90 supporters staan we met z’n allen klaar om ondernemers in de Week van de RI&E op weg te helpen met de RI&E.”

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Verbond van Verzekeraars hebben ter gelegenheid van deze week o.a. een praktische flyer ontwikkeld voor de ondernemer met daarin  overzichtelijke informatie over de RI&E en een duidelijk stappenplan om een RI&E op te stellen om zo de informatieachterstand van bedrijven te verkleinen. Deze flyer is, samen met andere handige tools, terug te vinden in Adfiz’ kennisdossier

Benieuwd naar alle acties en activiteiten deze week? Neem dan een kijkje op de website van https://www.weekvanderie.nl/.