Verbond: Onderzoek Deloitte en UMC geeft meer inzicht in verzekerbaarheid chronisch zieken 

“Het onderzoek dat Deloitte vandaag heeft gepubliceerd levert een interessante bijdrage aan het krijgen van nog meer inzicht in de overlevingskansen van chronisch zieken. Nieuw is met name het feit dat Deloitte er in is geslaagd om een grote variëteit aan aandoeningen in één dashboard onder te brengen. Het dashboard laat zien dat de prognoses per aandoening sterk kunnen variëren.Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op het Deloitte-onderzoek.

“De bevindingen bevestigen in grote lijnen het beeld uit de databronnen die levensverzekeraars nu gebruiken. Maar het is voor het eerst dat een enorm scala aan aandoeningen en hun impact op de levensverwachting bij elkaar is gebracht’’, aldus directeur Harold Herbert van het Verbond.

“Wij vinden dit een interessant onderzoek dat bevestigt wat wij in de praktijk zien. Het onderzoek verzamelt chronische aandoeningen in één dashboard en is gebaseerd op een voor ons nieuwe databron. De bevindingen bevestigen in grote lijnen de overlevingskansen zoals onze leden die ook inschatten. Dat is positief. Wij gaan met Deloitte verder in gesprek over deze data en willen onderzoeken of er specifieke patiëntgroepen zijn die verzekeraars met deze data beter kunnen helpen.”

Chronische aandoeningen

In Nederland heeft ruim een op de drie mensen een of meerdere chronische aandoeningen, uiteenlopend van diabetes, psychische aandoeningen, hartklachten tot minder ‘ernstige’ aandoeningen zoals hooikoorts. Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering leidt het hebben van een chronische aandoening niet vaak tot een afwijzing, wel kan het tot gevolg hebben dat de verzekeraar een premieopslag berekent als de levensverwachting ongunstiger is in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder de betreffende aandoening. Zo’n 80% van de aanvragen voor overlijdensrisicoverzekeringen, inclusief die van chronisch zieken, kan worden geaccepteerd tegen de normale premie. Zo’n vijftien procent wordt geaccepteerd tegen een opslag, en circa vijf procent wordt afgewezen.

Het Verbond zet zich op verschillende manieren in om te bevorderen dat het inschatten van gezondheidsrisico’s op een professionele manier en op basis van toetsbare en actuele informatie gebeurt.