Verbond ondersteunt campagne voor veilige werkplek

Werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin zijn arbeidsrisico’s beschreven om een veilige werkplek te creëren. Uit onderzoek van het ministerie van SZW blijkt dat werkgevers de informatie over de RI&E-verplichting onduidelijk vinden. Om de informatievoorziening te verbeteren, lanceren het ministerie, Arboplatform SER en het Verbond van Verzekeraars het stappenplan RI&E.

Het stappenplan, in de vorm van een flyer, is een gezamenlijk initiatief om de informatievoorziening over de wettelijke verplichting tot het hebben van een RI&E te verbeteren. De flyer is onderdeel van een campagne door het ministerie van SZW. Uit een door SZW uitgevoerde knelpuntenanalyse blijkt namelijk dat veel werkgevers de informatie als versnipperd en niet eenduidig ervaren. Een goede informatievoorziening is des te meer van belang nu op het niet hebben van een RI&E een boete staat.

RI&E in zeven stappen

Naast een korte algemene toelichting, bevat de flyer zeven stappen voor het opstellen van een RI&E, van inventarisatie en toetsing door een deskundige tot het treffen van risicobeperkende maatregelen.

Klik op de afbeelding om de toelichting en de zeven stappen te bekijken.

Minder bedrijfsaansprakelijkheidsclaims

“Namens de Nederlandse verzekeraars werken wij graag mee aan het verbeteren van de informatievoorziening. Een goede RI&E bevordert namelijk een gezonde, veilige werkplek voor alle medewerkers. Op basis van een volledige, actuele risicoanalyse zijn bedrijven in staat om de juiste risicobeperkende maatregelen te treffen. Die leiden uiteindelijk tot minder bedrijfsongelukken en beroepsziekten en daarmee tot minder bedrijfsaansprakelijkheidsclaims”, aldus Geeke Feiter-van Heuvelen, directeur van het Verbond.

Meerjarenplan Verbetering naleving RI&E

De flyer is onderdeel van een communicatiecampagne die tijdens de week van de RI&E (21 t/m 25 september 2020) actief verspreid wordt door de initiatiefnemers. De flyer en de themaweek vallen binnen het Meerjarenplan Verbetering naleving RI&E 2020-2023 van het ministerie van SZW.