Verbond: Nog steeds mogelijkheden om asbestdak te verzekeren

In de uitzending van Kassa van zaterdag werd gesuggereerd dat verzekeraars op dit moment het saneren van particuliere asbestdaken na brand niet (meer) vergoeden. “Het is op dit moment nog steeds mogelijk om een verzekering te vinden voor asbestdaken”, benadrukt het Verbond van Verzekeraars op haar website.

“De verzekeringsmarkt is echter in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering bieden sommige verzekeraars geen dekking meer of slechts beperkte dekking voor schade aan of door asbestdaken. Er zijn ook verzekeraars die alleen (nieuwe) dekking bieden als de verzekerde een saneringsplan kan overleggen. Het jongste asbestdak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade. Daarbij leveren oude asbestdaken een gevaar voor de volksgezondheid op, wat pleit voor het vervangen van deze daken de komende jaren.”

“Verzekeraars spelen geen rol bij de preventieve sanering van asbestdaken, maar zijn wel bekend met de problematiek en denken daarom samen met de overheid en andere betrokken partijen mee om Nederland asbestveilig te maken”, zo besluit het Verbond.