VeiligheidNL”Gedrag van fietsers en de toestand van de weg belangrijkste oorzaken van fietsongevallen

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen komt volgend jaar met een voorstel voor een appverbod voor fietsers. Uit het rapport ‘Fietsongevallen in Nederland’ van VeiligheidNL blijkt dat fietsers door telefoongebruik beperkt op de Spoedeisende Hulp (SEH) belanden, vaker door andere factoren. Gedrag van fietsers en de toestand van de weg spelen de belangrijkste rol. Volgens het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL lag het totaal aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van fietsongevallen in Nederland in 2016 op 74.400, twee procent minder dan de 75.900 behandelingen in 2015.

 Uit het nieuwe rapport ‘Fietsongevallen in Nederland’ van VeiligheidNL onder ruim 3.000 fietsers die op de SEH zijn beland, blijkt dat appen en telefoneren geen grote invloed hebben op het ontstaan van fietsongevallen. Casper Dirks, programma-manager bij VeiligheidNL: “Circa 1,2% van de slachtoffers gebruikte een mobiele telefoon ten tijde van het ongeval. Variërend van 1,9% bij de jeugd onder 25 jaar tot 0,8% bij slachtoffers ouder dan 25 jaar.”

Andere afleiding blijkt vaker de oorzaak te zijn. Zo dragen muziek luisteren (3%) en praten met anderen (11%, bij jongeren onder de 25 jaar zelfs 21%) meer bij aan het veroorzaken van fietsongevallen. Eerder onderzoek toonde aan dat het fietsgedrag in principe wel verslechtert door telefoongebruik, maar mogelijk past de fietser zijn fietsgedrag hier op aan waardoor er geen of slechts licht letsel wordt opgelopen. In een derde van de ongevallen werd de toestand van de weg genoemd als oorzaak, bijvoorbeeld door gladheid, gaten in de weg of losliggende tegels. Ook geeft 44% van de slachtoffers aan dat eigen gedrag van invloed was. Onoplettendheid en risicovol gedrag spelen vaak een grote rol bij een fietsongeval.

Meer onderzoek nodig

Smartphone gebruik in het verkeer is een actueel onderwerp. Er wordt op dit moment veel gesproken over het toenemende gevaar van smartphone gebruik op de fiets, evenals het snel stijgende gebruik van elektrische fietsen en de rol die dit speelt bij ongelukken. Het is goed dat schermgebruik in het verkeer onder de loep wordt genomen, maar voor fietsers is dat niet de enige factor die van invloed is op ongevallen. Ander (afleidend) gedrag speelt een grote rol bij fietsongevallen, evenals de toestand van de weg. Om meer inzicht te zou meer specifiek moeten worden gedaan naar het verband tussen telefoongebruik en fietsongevallen, aldus VeiligheidNL.