VeiligheidNL start verdiepend onderzoek naar brom-, snor-, en fietsongevallen

 VeiligheidNL is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestart met een verdiepend onderzoek naar fietsongevallen. Het doel van het onderzoek is om een actueel inzicht te krijgen in de oorzaken van brom-, snor- en fietsongevallen van verkeersslachtoffers die bij de Spoedeisende Hulp (SEH) binnenkomen. Deze inzichten bieden beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau input voor het samenstellen van effectief beleid op het gebied van fietsveiligheid.


Het Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio’s hebben in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 samen met maatschappelijke partijen, een aanpak beschreven om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en brom- en snorfietsers vormen een belangrijke doelgroep binnen het SPV 2030. Jaarlijks raken er namelijk veel fietsers, brom- en snorfietsers ernstig gewond bij een verkeersongeval. Zo was er de afgelopen 10 jaar een significante stijging (+35%) in het aantal fietsslachtoffers zichtbaar.

Drukker op het fietspad
Hoewel enkelvoudige fietsongevallen vaak ontbreken in de politieregistratie, biedt het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL wel gegevens over dit soort ongevallen. Daarnaast biedt het LIS ook de mogelijkheid om verdiepend onderzoek te doen onder slachtoffers van (fiets)ongevallen. Dit is belangrijk omdat het drukker wordt op het fietspad. Zo zal er in het onderzoek nadrukkelijk gekeken worden naar de kwetsbare groep oudere fietsers, maar ook naar schoolgaande jeugd, wielrenners, ongevallen met elektrische fietsen en het gebruik van een mobiele telefoon op fiets, brom- of snorfietsen. 

Samenwerking met ministerie I&W
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn in het verleden al meerdere verdiepende onderzoeken naar fietsongevallen uitgevoerd. De meest recente studie dateert uit 2017. Hieruit werd onder andere duidelijk dat bij een derde van de ongevallen de infrastructuur een rol speelde bij het ontstaan van het ongeval en dat appen op de fiets bij ongeveer 1% een rol heeft gespeeld. 

Het nieuwe verdiepende onderzoek is eind september 2020 gestart en loopt door tot medio 2021. De resultaten worden begin 2022 openbaar gemaakt.