VeiligheidNL lanceert campagne om gehoorschade bij kinderen te voorkomen

Uit onderzoek in opdracht van VeiligheidNL blijkt dat een kwart van de ouders geen idee heeft hoe hard thuis het volume op de koptelefoon of oortjes van hun kinderen staat bij het luisteren naar muziek, gamen of kijken van YouTube filmpjes. Dit terwijl één op de zeven kinderen in de leeftijd van 9-11 jaar al gehoorschade heeft en er een relatie is met muziek luisteren. Te lang en op hoog volume luisteren met een koptelefoon of oortjes kan op termijn gehoorschade opleveren.

VeiligheidNL wil met de campagne ouders en kinderen ervan bewust maken dat gehoorschade bij kinderen voorkomen kan worden met de juiste maatregelen. Samen met rapper Idaly wil VeiligheidNL kinderen en ouders bereiken.

Het onderzoek van VeiligheidNL toont aan dat bijna alle kinderen (94%) van 10 tot en met 15 jaar een koptelefoon of oortjes gebruiken om naar muziek te luisteren, te gamen of filmpjes te kijken. Uit onderzoek onder basisscholieren blijkt dat 25% van de kinderen aangeeft wel eens een piep in het oor te hebben na het luisteren van muziek via een koptelefoon of oortjes. Dit terwijl slechts 4,5% van de ouders in dit onderzoek aangeeft dat hun kind wel eens last heeft van een piep na gebruik van een koptelefoon of oortjes.

Hieruit blijkt dat ouders niet goed op de hoogte zijn van de staat van het gehoor van hun kind. Je kunt als ouder maatregelen treffen, maar deze maatregelen zijn vaak nog vrij onbekend. Bijna de helft van de ouders weet namelijk niet of er een volumebegrenzer op het apparaat van hun kind staat (44%), of er een volumebegrenzer op de koptelefoon zit (48%) en of deze een noise-cancellingfunctie heeft (53%). Verder zien we dat bij de keuze voor een koptelefoon of oortjes veiligheid nog geen bewuste rol speelt. De keuze wordt gemaakt op basis van favoriete type van het kind, vanwege het draagcomfort of men gebruikt wat er bij een ander apparaat meegeleverd wordt.

Campagne: Knoop dit goed in je oren

VeiligheidNL is daarom op 1 maart gestart met de campagne: ‘Knoop dit goed in je oren’ om ouders en kinderen bewust om te laten gaan met het gebruik van een koptelefoon of oortjes en hiermee gehoorschade te voorkomen. Saskia Kloet, programmamanager Gezond Gehoor van VeiligheidNL licht toe: “Samen met rapper Idaly hebben we een videoclip ontwikkeld waarmee we laten horen wat er gebeurt als je geen goede koptelefoon of oortjes gebruikt. Je hoort dan alle geluiden uit je omgeving door de muziek heen. Dit wil je niet, dus zet je het volume harder om de geluiden te overstemmen, met alle negatieve gevolgen van dien.”

Zij vervolgt: “Om gehoorschade te voorkomen, is het gebruik van een goede koptelefoon of goede oortjes belangrijk, bijvoorbeeld met noise-cancelling of een koptelefoon over de oren, zodat het volume niet hard hoeft. Wij hebben als doel ouders en kinderen bewuster om te laten gaan met het luisteren naar muziek, gamen en kijken van YouTube filmpjes. Spreek samen met je kind af dat het volume niet harder dan tweederde van de volumebalk mag of zet de volumebegrenzer aan. De slogan van de campagne is: “Goed geluid is geen hard geluid. Knoop dit goed in je oren en gebruik thuis een goede koptelefoon of oortjes.”

Rol ouders cruciaal

KNO-arts Marc van der Schroeff schrikt van de onwetendheid van de ouders. “Het is een kwalijke zaak dat kinderen onder de neus van hun ouders, gehoorschade kunnen oplopen. Het is belangrijk dat ouders erop toezien dat hun kinderen veilig luisteren door bijvoorbeeld een volumebegrenzer in te stellen en een goede koptelefoon of oortjes te gebruiken, bijvoorbeeld met noise-cancelling of een koptelefoon over de oren. Ook is het raadzaam om als ouder met je kind in gesprek te gaan over geluid en gehoorschade.”

Idaly is een Nederlandse rapper (23 jaar) van het hiphop platenlabel TopNotch. Hij wil namens de muziekindustrie aandacht vragen voor gehoorschade onder kinderen. “Helaas is gehoorschade een probleem dat ik vaak tegenkom in de muziekwereld. Ik denk dat het daarom goed is als er steeds meer kinderen weten hoe gehoorschade kan ontstaan. Juist bij deze groep wordt het nog vaak onderschat. Ik hoop dat ik hen kan oproepen om veilig naar muziek te luisteren. Ik ben trots dat ik een steentje bij kan dragen aan deze campagne”.

Voor meer informatie over de clip en een gezond gehoor: www.luisternaaridaly.nl.

.

De belangrijkste resultaten op een rij:

  • Vrijwel alle kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar gebruiken wel eens koptelefoon of oortjes
    (94%).
  • Bijna de helft van de kinderen gebruikt elke dag een koptelefoon of oortjes (49%).
  • Losse oortjes en de koptelefoon die over de oren gaat, worden het meest gebruikt (resp. 37% en 36%).
  • De meerderheid van de ouders geeft aan dat hun kind thuis uit zichzelf een koptelefoon/oortjes gebruikt (83%). Ruim een derde doet het zodat anderen geen last hebben van het geluid (37%). 17% gebruikt meestal thuis een koptelefoon/oortjes omdat hun vader of moeder het zegt.
  • Koptelefoons/oortjes worden het meest gebruikt om filmpjes te kijken. Naar inschatting van de ouders, kijken kinderen gemiddeld 8 uur per week filmpjes, luisteren ze gemiddeld 7 uur naar muziek en gamen ze gemiddeld 7 uur.
  • Een kwart van de ouders weet niet op welk volume het apparaat staat afgesteld dat hun kind het meest beluistert met een koptelefoon of oortjes (26%). Bijna een kwart van de ouders wiens kind losse oortjes gebruikt (23%) zegt dat hun kind meestal de volumebalk op 60% of meer heeft staan. Dit percentage is onder gebruikers van een koptelefoon die over de oren gaat lager, namelijk 13%.
  • Ruim vier op de tien ouders weten niet of er een volumebegrenzer op het apparaat staat dat hun kind het meest beluistert met een koptelefoon of oortjes (44%), of er een volumebegrenzer op de koptelefoon zit (48%) en of ze noise-cancelling hebben (53%).
  • Ouders vinden gehoorschade voor hun kind heel erg, maar denken dat de kans erop niet groot is. De ouders zouden heel bezorgd zijn als hun kind een piep of ruis in het oor krijgt na het gebruik van een koptelefoon of oortjes (91%).