VeiligheidNL: 4vuurwerkveilig scholencampagne gestart

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Daarmee ook het afsteken van vuurwerk, wat bij onze traditie tijdens de jaarwisseling hoort. Tijdens de jaarwisseling ontstaan er door vuurwerk veel ernstige letsels in korte tijd. Om kinderen bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en veilig gedrag te stimuleren, biedt VeiligheidNL sinds 2015 het gratis lespakket 4vuurwerkveilig aan.Het lespakket voor groep 7-8 van de basisschool is dit jaar geactualiseerd en vanaf nu gratis aan te vragen via www.veiligheid.nl/4vuurwerkveilig.

4vuurwerkveilig is een digitaal lespakket, dat leerlingen op een effectieve manier bewustmaakt van de gevaren van vuurwerk en hen leert hoe ze veilig met vuurwerk omgaan. Zelf mogen leerlingen van groep 7 en 8 nog geen vuurwerk afsteken, maar via het lespakket nemen ze kennis mee voor het moment dat ze het wel mogen. 

Wat is er nieuw?

Het lespakket is geactualiseerd met de nieuwste cijfers en vuurwerkregels. Goede bescherming is al jaren een belangrijk element van het lespakket, als toevoeging op de tips adviseren we kinderen om gehoorbescherming te dragen. Het lespakket bestaat onder andere uit een (video)presentatie, quiz en werkbladen met puzzels, experimenten en een huiswerkopdracht.  Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan de leerkracht één les geven, of de lesstof verspreiden over meerdere lessen. 

Het lespakket 4vuurwerkveilig is in opdracht van het ministerie van I&W ontwikkeld, in samenwerking met Brandweer Nederland, VuurwerkCheck en Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).