Vanavond in TV-programma De Monitor: Nederlandse woningen krijgen een funderingslabel

Alle woningen in Nederland krijgen een label waarmee de staat van de fundering wordt aangegeven. Het nieuwe label moet vanaf juli 2021 worden opgenomen in taxatierapporten van huizen, net zoals het energielabel. Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekendgemaakt. Vanavond besteedt het TV-programma De Monitor hieraan aandacht. (NPO 2 22.15 uur).

Gemeenten kunnen het probleem van verzakkende huizen niet meer aan, zegt Hilde Niezen, woordvoerder Water bij de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Huiseigenaren stappen nu nog naar hun gemeente als ze funderingsschade hebben, maar de VNG wil dat het Rijk de touwtjes in handen neemt. “Het probleem wordt te groot.” Uit 203 van de 355 gemeenten komen inmiddels meldingen binnen van verzakkende huizen, laat het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) weten. Vorig jaar waren dat er nog maar 83. Door de droogte van de afgelopen zomers zijn er veel meer schades bijgekomen.

Huiseigenaar machteloos
H
uiseigenaren met schade voelen zich machteloos omdat ze geen invloed hebben op de oorzaak van hun schade. Wettelijk zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder hun woning, maar ze kunnen de stand niet beïnvloeden. De gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor het grondwater in de openbare ruimte, maar ook zij hebben maar weinig instrumenten om er wat aan te doen, volgens Hilde Niezen, woordvoerder Water bij de VNG. “Op dit moment is de huiseigenaar het slachtoffer. En dat vinden wij als gemeente heel naar, want wij willen onze inwoners graag helpen.” 


Waar mogelijk geven gemeenten huiseigenaren advies, maar het probleem wordt ze te groot. Volgens de VNG moeten het Rijk, de waterschappen, de provincies en de gemeenten de problemen samen aanpakken. Niezen: “Ons land is er op ingericht om het water zo gauw mogelijk af te voeren, zodat we droge voeten houden. Maar die gebouwen willen juist natte voeten, dus dat moet anders.” Lage waterstand veroorzaakt juist paalrot en inklinking van de grond, wat verzakking tot gevolg heeft. Niezen ziet dat ministeries elkaar nu de bal toespelen. “En dat helpt niet. Eén ministerie moet de kar gaan trekken.” Ook verzekeraars zouden volgens Niezen een rol moeten spelen door de mogelijkheid te bieden om funderingen te verzekeren.

Ministerie: verzakkingen probleem gemeente en huiseigenaar
Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat zij de verzakkingen primair de verantwoordelijkheid vinden van gemeenten en huiseigenaren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft aan dat er voor de periode 2022-2027 800 miljoen euro is uitgetrokken om Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte en watertekorten. 

Meer weten? Kijk 19 oktober naar onze uitzending Heel Holland Zakt (om 22:25 uur op NPO2). Wil je op de hoogte blijven van ons onderzoek? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief.