Vanaf 2023 strengere eisen voor beschermen dieren tegen stalbranden

Het houden en beschermen van dieren in de veehouderij wordt vanaf 2023 steviger in de wet vastgelegd. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft drie voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin onder andere is vastgelegd dat dieren beschermd moeten worden tegen stalbranden.

Dieren worden vanaf 1 januari 2023 wettelijk beschermd tegen stalbranden. Daarbij haakt het aangenomen amendement in op het in maart gepresenteerde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin trekt de OVV de conclusie dat overheidsplannen om het aantal stalbranden te verminderen niet werken.

Wettelijke basis creëren

Voor het brandveiliger maken van bestaande stallen is er, volgens de indieners van het amendement, nauwelijks wet- en regelgeving. Dit amendement beoogt een wettelijke basis te creëren voor het stellen van regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden. Dit bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, zoals de OVV adviseert.

>> Bekijk ook de video over stalbranden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bron Brandveilig.com