Tweederde bedrijven in ‘orkaangebieden’ geeft toe onvoldoende voorbereid te zijn op calamiteiten en past riskmanagementbeleid aan

 

Voor financieel directeuren van grote Amerikaanse bedrijven met vestigingen in Texas, Florida en Puerto Rico bracht het orkaanseizoen in 2017 niet alleen veel schade met zich mee aan opstallen en inventarissen, maar ook een wake up-call voor het riskmanagementbeleid in 2018 en verder. Dat komt naar voren uit een recent onderzoek van grootzakelijke verzekeraar FM Global onder directies van ondernemingen met meer dan een miljard dollar aan inkomsten.

Andere uitkomsten uit het onderzoek zijn:

  • 64% van de respondenten geeft aan dat het hurricane-seizoen in 2017 een nadelige invloed heeft gehad op hun bedrijfsactiviteiten;
  • Van hen geeft 62% toe ‘niet volledig voorbereid’ te zijn geweest om de effecten van de orkanen adequaat op te vangen;
  • 68% van de respondenten kondigt aan als gevolg van de orkanen veranderingen door te voeren in het riskmanagementbeleid;
  • 57% van de directeuren zeggen hun bedrijfscontinuïteits- en calamiteiten (disaster recovery)-plannen te zullen verbeteren ;
  • 40% zegt toe meer te zullen investeren in riskmanagement, schadepreventie en hun keten (supply chain) –beleid te zullen herzien;
  • Een kwart van de directeuren is voornemens hun verzekeringsdekking en/of keuze van verzekeraars te herbeoordelen

 Dr. Louis Gritzo, vice president manager of research bij FM Global. “Het is een gegeven mensen dat mensen vaak de omvang van risico’s lastig kunnen inschatten totdat ze zelf met een incident worden geconfronteerd. Een van de redenen voor een ontoereikende voorbereiding op een natuurramp is vaak onduidelijke risicoterminologiën, zoals er is een ‘eens in de 100 jaar kans’ op een overstroming. Dat betekent niet   dat je 99 jaar de tijd hebt om je op een dergelijke calamiteit voor te bereiden, maar dat er jaarlijks 1% kans is dat een overstroming, aardbeving of orkaan zich voordoet.” Andere voorbeelden van een onvoldoende voorbereiding zijn volgens hem het ontkennen van de risico’s die men loopt en een te groot vertrouwen op de gesloten verzekering. “Een verzekering vergoedt slechts  de financiële schade aan een calamiteit maar niet het verlies van marktaandeel of merkwaarde en een lagere aandelenkoers”, aldus Gritzo.