Tweede nummer Risk & Business Magazine in 2021 verschenen

 Vandaag – 30 april – is een nieuwe editie verschenen van het Risk & Business Magazine. In deze 32  pagina’s tellende uitgave vormt een interview met Sharon van Herel en Peter Kegel van HDI Global het openingsartikel. Hierin blikken zij terig op de afgelopen renewalperiode en kijken zij vooruit naar de komende. Wat hun betreft wordt de discussie of we in een harde of zachte markt bevinden achter ons gelaten . “ Géén hectische overspannen markt meer aan het einde van het jaar, maar continu een reële prijs die bij de kwaliteit van het risico past; dát moet ‘het nieuwe normaal’ worden”, zo stellen zij

In de uitgave lichten  Gerrit Taal en Klaas Band (Vanderwal & Joosten) toe waarom zij in de overname door McLarens een opstap zien naar hoger level qua dienstverlening, een verdere professionaliseringsslag en verdere expansie in binnen- en buitenland. Daarnaast geeft  Rohini de Waard (Vopak), winnares Ferma’s Rising Star of the year Award  haar visie op haar vak en de markt en kijkt Martina Smit (VanSteenderenMainportLawyers) met een juridische blik naar een recent arrest: ‘De waardebepaling als voortaxatie ex art. 7:960 BW.

Het tweede Risk & Business Magazine van dit jaar omvat daarnaast een exit-interview met Marius Bakker, die na 33 jaar afzwaait  bij Sedgwick en terugkijkt op zijn leven als schade-expert, dubbelinterviews met Jeanette Hadderingh (NIBE-SVV) en Wilco de Haan (RMiA) over het A-Actualiteitenprogramma, met RPA-voorzitter Helen Taylor Parkins en advocate Corina Hoekstra over de internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen en met Michel Amptmeijer en Gerard van Engelenburg (MainPlus) over de plaats die hun bedrijf in betrekkelijk korte tijd op de schadeherstelmarkt heeft veroverd.

In de uitgave wordt verder aandacht besteed aan een drietal onderzoeksrapporten: van de Duitse NARIM GVNW over de ervaringen van de aangesloten risk- en insurancemanagers tijdens de ‘harde markt’, het Cyber Readiness Report 2021 van Hiscox over onder meer het groeiend aantal cyberaanvallen en de reactie van bedrijven en het IFV-rapport ‘Fatale woningbranden’. De uitgave wordt gecompleteerd met een bijdrage van TÜV Nederland over Cyber Smart Business: “Ketenaansprakelijkheid wordt het woord van 2021”.

 De volledige uitgave kunt u hier inzien: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/04/RB-2_2021.pdf