Twee van de vijf Nederlanders negatief over komst zelfrijdende auto; kwart houdt stuur liever in eigen hand

Bijna twee van de vijf (39%) Nederlanders negatief tegenover deze innovatie staat, terwijl 29% hier positief over denkt. Voornaamste reden voor deze afkeurende mening is dat 23% liever zelf rijdt dan dat zij de controle uit handen geven. Dat blijkt uit een onderzoek van online verzekeraar Allsecur, onderdeel van Allianz.


Steeds meer autofabrikanten werken aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de vólledig autonome auto op de weg lijkt in de nabije toekomst waarheid te worden. Er bestaat veel discussie over de voor- en nadelen van de zelfrijdende auto en het blijkt dat de meningen nog erg verdeeld zijn in Nederland. Zo zegt driekwart (78%) van de Nederlanders die hier positief tegenover staan vooral de extra veiligheid en de afname van het aantal ongelukken te waarderen. Ook de kortere reistijd door het voorkomen van files (52%) wordt als pluspunt genoemd, evenals het zuiniger rijden (31%). Aan de andere kant zegt ruim de helft (58%) van de Nederlanders die hier negatief tegenover staan dat zij liever zelf rijden en de controle houden. Daarnaast twijfelen vooral vrouwen (49%) aan de veiligheid van de zelfrijdende auto, tegenover een derde (32%) van de mannen.

Eerst zien, dan geloven
De nuchtere Hollander wacht de ontwikkelingen graag rustig af. Zo zegt 37% van de Nederlanders die hier negatief tegenover staan dat zij eerst maar eens moeten zien of de zelfrijdende auto goed werkt. Toch heeft een derde (36%) vertrouwen dat de zelfrijdende auto de toekomst is. Vooral mannen (47%) zien de vooruitzichten rooskleurig in ten opzichte van vrouwen (26%). Ook op het gebied van vertrouwen in deze futuristische auto zijn vrouwen wat terughoudender; slechts twee procent van de vrouwen zou hier volledig op durven te vertrouwen, tegenover 12% van de mannen.

Niet meer sturen en meer tijd voor andere bezigheden klinkt ideaal. Een vijfde (20%) denkt dan ook dat autorijden hierdoor aangenamer wordt, waarbij opvalt dat meer mannen (24%) dan vrouwen (15%) dit vinden. Daar tegenover staat dat 41% denkt dat zelfrijdende auto’s het autorijden saaier maken.

Wat zouden Nederlandse automobilisten doen als zij niet meer hoeven te sturen? Dit is de top vijf bezigheden:

  • 59%  Radio of muziek luisteren
  • 33%  Kletsen met medepassagiers
  • 25%  Achteroverleunen en niets doen
  • 24%  Eten of drinken
  • 20%  Appen

Voorlopig liever gewone dan zelfrijdende auto
Op dit moment zou 10% van de Nederlanders een zelfrijdende auto boven een ‘gewone’ auto verkiezen, waarbij wederom de vrouwen (5%) hier minder open voor staan dan de mannen (16%). Niet verrassend dat vrouwen dan ook verwachten dat zij zichzelf pas over zo’n 22 jaar in een zelfrijdende auto zien rijden, terwijl mannen zich dit over gemiddeld 16 jaar wel kunnen voorstellen. Op de grote vraag wie zij verantwoordelijk achten bij een ongeluk met een zelfrijdende auto, zegt de helft (50%) dat dit bij de autofabrikant ligt, gevolgd door de gebruiker zelf (41%).

*