TUV Nederland: NEN 3140 versus SCIOS scope 10, hoe vullen zij elkaar aan?

De veiligheid van uw elektrische installaties en apparaten zijn enorm van belang voor de veiligheid van uw werknemers en bedrijf. Om de veiligheid van deze installaties en apparaten te waarborgen zijn er diverse normen ontwikkeld, waaronder de NEN 3140 en de SCIOS scope 10. In deze blog leggen we de verschillen uit tussen deze twee en vertellen we hoe ze elkaar aanvullen.

Vanuit de Arbo Wetgeving moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Vaak eist een verzekeraar in zijn polisvoorwaarden ook allerlei zaken om de risico’s te verminderen op het gebied van elektriciteit. Om te voldoen aan deze eisen vanuit de Arbowet en die van uw verzekeraar, kunt u elektrische keuringen laten uitvoeren.

NEN 3140

In de NEN 3140 norm staan de minimale eisen voor bedrijfsvoering met betrekking tot laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen/gereedschappen. Daarnaast staat in de norm ook hoe personen geïnstrueerd moeten worden over deze zaken.

Tijdens een periodieke keuring wordt er een visuele inspectie gedaan, diverse metingen en een aantal beproevingen verricht. Zo wordt gekeken door de inspecteur of er beschadigingen of vervuilingen zijn, aardlekbeveiligingen goed werken, aansluitingen correct zijn en er geen risico is op elektrocutie of schokken. Dit alles om antwoord te geven of de installatie of het elektrisch gereedschap aan de huidige eisen met betrekking tot de veiligheid voldoet. Uitkomst is een rapport dat direct inzicht geeft in de eventuele tekortkomingen.

SCIOS scope 10

Een SCIOS scope 10 inspectie richt zich op brandgevaar. De basis van de scope 10 ligt in de NTA 8220 (de norm voor de beoordeling van brandrisico van elektrisch materieel) en is ontwikkeld in samenwerking met elektrotechnische brancheorganisaties en de verzekeringsbranche. Het kan daarom ook zomaar zijn dat uw verzekering een SCIOS scope 10 inspectie eist voordat ze u toelaten. In deze inspectie wordt er dus specifiek gekeken naar de risico’s op brand. Dit door middel van  een visuele inspectie, een thermografische inspectie, metingen en beproevingen waaruit een rapportage volgt van de constateringen.

Het verschil tussen NEN 3140 en SCIOS scope 10

NEN 3140 bestaat uit twee delen, namelijk een deel over de vaste elektrische installatie en een deel over elektrische arbeidsmiddelen. SCIOS heeft ook twee scopes die zich daarop richten. Scope 8 richt zich op de vaste installaties en scope 9 op de elektrische arbeidsmiddelen. SCIOS scope 10 is wat dat betreft breder en kijkt naar elektrische brandrisico’s algemeen.

NEN 3140 is meer gericht op arbeidsveiligheid en gaat dus over het voldoen aan de Arbowet door het creëren van veilige werkomstandigheden. NEN 3140 is namelijk een procedure norm voor het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties en elektrische gereedschappen. SCIOS scope 10 heeft meer een verzekeringsinvalshoek en gaat over het signaleren van brandrisico’s. Het is dus geen vervanging van de NEN 3140, omdat het specifiek gericht is op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie en dus niet volledig als het gaat om voldoen aan de Arbowet.

Aanvulling

Door de twee verschillende focuspunten van de NEN 3140 en SCIOS scope 10 inspecties, vullen ze elkaar goed aan. Met een NEN 3140 inspectie checkt u de veiligheid van uw werkomgeving met betrekking tot elektriciteit en met een SCIOS scope 10 de brandveiligheid van uw elektrische installaties en apparaten. De inspecties hebben ook enige overlap en daarom is het vaak voordelig om dergelijke inspecties te combineren. Om na positieve uitkomst zowel de eisen vanuit de Arbowet als vanuit uw verzekeraar te waarborgen.

Checklist voor een inspectie

Wilt u voordat de inspecteur langskomt voor de elektrische keuring checken of de belangrijkste punten in orde zijn? Laat dan uw onderhoudsmonteur onze checklist nalopen. Een handig kaartje dat u eenvoudig bij u kunt dragen of als afbeelding op uw telefoon of tablet op kunt slaan om elke keer even na te lopen wanneer er onderhoud aan uw elektrische installatie wordt uitgevoerd.


Download de checklist hier
D