Toolbox Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing

Als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op onbeheersbare natuurbranden in ons land toe. Om dit soort branden zoveel mogelijk te voorkomen en de impact ervan te verkleinen is een toolbox ontwikkeld met een bundeling van informatie en best practices. Het IFV werkte mee aan de toolbox.

“De toolbox bevat allerlei informatie over natuurbrandgevaar, -beheersing en -bestrijding. Interessant voor onder andere de brandweer, natuurbeheer en onderwijs. Ofwel een handig document voor alle collega’s in het veiligheidsdomein die de natuur ingaan”, vertelt projectleider Klaas Noorland (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland).

Gereedschapskist om van elkaar te leren

“De toolbox is bestemd voor een grote doelgroep maar is ook tot stand gekomen dankzij de bijdrage van veel mensen, vanuit zowel de brandweer, natuurbeheer, onderwijs, recreatie als van diverse andere partners”, vervolgt Noorland. “Het is een gereedschapskist om te gebruiken, van elkaar te leren en ontwikkelingen te delen. De informatie en best practises kunnen worden gebruikt om maatregelen te adviseren en te realiseren bij een gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.”

Download de toolbox Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing Toolbox Gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing


Landelijk specialisme natuurbrandbeheersing
Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer. Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Daarom is kennis gebundeld, wordt onderzoek gedaan en samengewerkt met anderen. Niet alleen binnen de brandweerregio’s, maar ook buiten de regiogrenzen en zelfs buiten de landsgrenzen.

In het project GBO-SO Natuurbrandbeheersing zijn allerlei producten ontwikkeld, waaronder een Visie Samen werken aan natuurbrandbeheersing en een factsheet over Early warning droogte. Lees meer.