SWOV wil samen met gemeenten : kruispuntveiligheid onderzoeken; 60% doden en 75% ernstig gewonden bij fietsongevallen vallen op kruispunt

60% van de doden bij fietsongevallen binnen de bebouwde kom valt op een kruispunt. Bij ernstig gewonden is dit zelfs 75%. Veel gemeenten vragen zich dan ook af of hun kruispunten wel veilig genoeg ingericht zijn en hoe dit beter kan. SWOV wil samen met gemeentelijk wegbeheerders onderzoek naar doen kruispuntveiligheid.


In een toelichting zegt SWOV: “Wat een kruispunt meer of minder veilig maakt, daarover is eigenlijk maar weinig bekend. Er is op dat gebied nog veel onderzoek nodig. Dat onderzoek willen we de komende jaren doen en daar heeft SWOV lokale en regionale wegbeheerders bij nodig.”

De organisatie vervolgt: “We willen van zo veel mogelijk kruispunten in Nederland verkeersstromen en onveilige situaties analyseren. Wij gaan dat onder meer doen met software die videobeelden van verkeersmanoeuvres analyseert. Vertrekkend vanuit de Duurzaam Veilig-principes kunnen we met de analyseresultaten bepalen welke onveilige kenmerken van een kruispunt om maatregelen vragen. In 2020 hebben we deze methode met succes toegepast bij de evaluatie van de herinrichting van twee Haagse kruispunten.’