SWOV: Forse investering in verkeersveiligheid is positief maar onvoldoende om nuldoelstelling in 2050 te realiseren

Voor het eerst in lange tijd is er een forse investering in verkeersveiligheid: €500 miljoen Rijksbijdrage voor de komende tien jaar. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV vindt dit positief. “Wanneer dit besteed wordt aan bewezen effectieve maatregelen, kan dit de ongunstige trend in verkeersslachtoffers helpen keren. Voor het dichterbij brengen van de nuldoelstelling in 2050 is het naar verwachting niet voldoende. SWOV pleit daarom voor goede monitoring en concrete tussendoelen voor maatregelen en slachtoffers.”

Met het oog op het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid, dat afgelopen woensdag (5 februari jl.) plaatsvond  in de Tweede Kamer, heeft de SWOV een infographic  met relevante informatie uitgebracht. Daarin doet zij een aantal verbeteringsvoorstellen, waaronder het beschikbaar stellen van additionele middelen, innovatie in en uitbreiding van geautomatiseerde handhaving en een helmplicht voor snorfietsers.

Aanbevelingen

Na een jarenlange daling van de inzet op verkeershandhaving steeg het aantal staandehoudingen recentelijk licht, meldt de SWOV. “Dat is goed nieuws voor de verkeersveiligheid. Het is zaak nu door te pakken om in de buurt van het niveau 2007 te komen. Innovaties in en uitbreiding van geautomatiseerde handhaving zijn daarom nodig”, aldus de SWOV, die in een helmplicht voor snorfietsers een effectief middel ziet tegen hoofd- en hersenletsel. “Een helmplicht voor snorfietsers zal de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel verkleinen. Van de snorfietsongevallen met ernstig letsel die SWOV in 2017 onderzocht had het dragen van een helm de ernst van het letsel voor ruim 60% van de snorfietsers kunnen beperken.”

De SWOV wijst ook op de ontwikkeling van lichte elektrische voertuigen. “Het is goed dat het systeem van voertuigtoelating opnieuw bekeken en toekomstbestendig wordt gemaakt. Nieuwe voertuigen en technieken die worden toegelaten moeten de verkeersveiligheid per saldo verbeteren. Alleen dan is een toekomst zonder verkeersslachtoffers haalbaar. Het is belangrijk dat Europa deze integrale aanpak overneemt.”

De veiligheidsadviesorganisatie benadrukt tot slot het belang van ‘blijven leren’.  “ Ook bij een proactief, risicogestuurd beleid is het zaak te blijven leren van ongevallen. Naar aanleiding van SWOV-onderzoek naar dodelijke ongevallen op rijkswegen verbetert Rijkswaterstaat de wegen. Concreet en effectief, en daarom aan te bevelen voor alle dodelijke ongevallen.”