Swiss Re’s Sonar-rapport benoemt key risks voor bedrijfsleven en verzekeringsbranche

Een beperkte toegang tot markten door o.a. protectionisme, een sterk gefragmenteerde wet- en regelgeving, de terugkeer van inflatie, het cloud risk cumulatierisico, verdergaande aansprakelijkheidswetgeving met betrekking tot kunstmatige intelligentie, epidemieën door infecties en droogte/waterschaarste. Dat zijn de voornaamste emerging risks die het bedrijfsleven en daarmee ook de verzekeringsbranche te wachten staan voor de korte termijn (de komende drie jaar) en voor de lange termijn (meer dan drie jaar), zo valt te lezen in het recent verschenen SONAR-rapport van Swiss Re.

Het rapport geeft een goed inzicht in zowel de nieuwe, opkomende risico’s die zich aandienen alsmede in zogenoemde emerging trend spotlights, nieuwe ontwikkelingen die de verzekeringsindustrie zowel kansen bieden als bedreigingen kunnen inhouden. “Het negeren van deze emerging risks is geen optie voor zowel de politieke beleidsmakers, de verzekeringsindustrie als de samenleving in zijn geheel Hoe eerder we deze veranderingen omarmen, des te beter we erop zijn voorbereid”, benadrukt Patrick Raaflaub, Swiss Re’s Chief Risk Office, die daarbij pleit voor een proactieve dialoog met alle stakeholders om een nog grote riskmanagementcultuur te kunnen realiseren.

Korte termijn

Het SONAR-rapport benoemt een groot aantal aankomende risico’s voor de korte termijn (de komende drie jaar) en voor de langere termijn (meer dan drie jaar). Tot de eerstgenoemde categorie behoren onder meer inflatie (risico voor winstgevendheid), beperkte toegang tot verzekeringsmarkten/protectionisme (ondermijning van internationale verzekeringsprogramma’s), cloud risk cumulatie (megaschades door bijv. cyberaanval of stroomuitval) en gefragmenteerde wet- en regelgeving in verschillende landen. Daarnaast worden genoemd, menselijke fouten door vermoeidheid en/of stress in veiligheid gerelateerde banen, sensoren die gebruikt kunnen worden als wapens (Internet of Things).

Op de langere termijn moet volgens de onderzoekers gedacht worden aan uit uitbraak van grootschalige infectieziekten (“Het is niet de vraag of ze uitbreken, maar wanneer?”) en grote droogte/waterschaarste, waarbij met name genoemd werden het Zuidwesten van de VS, Zuid-Europa (het hele gebied rond de Middellandse Zee), Afrika, en delen van Azië en Latijns-Amerika. Het gaat hierbij om een brede range aan risico’s: bosbanden, de strijd om water in de energie- en agrarische sectoren, massamigratie en andere, bredere conflicten.