Spaanse riskmanagementorganisatie Agers roept vanwege de verhardende verzekeringsmarkt op om een eigen captive-raamwerk te ontwikkelen

Een van de Spaanse brancheorganisaties voor riskmanagementheeft er bij de autoriteiten op aangedrongen wetgeving te ontwikkelen om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om in Spanje  captives op te zetten. “In Frankrijk creëren ze al een dergelijk raamwerk voor captive. Dat zouden we in Spanje ook moeten doen”, zei Juan Carlos López Porcel, president van Agers.

Hij verwees naar een wetsvoorstel dat is opgesteld door het Franse ministerie van Financiën en dat zijn weg vindt door het parlement, om fiscale en regelgevende obstakels weg te nemen voor bedrijven in Frankrijk om captives in het land te creëren en te behouden. Volgens  López kijken Spaanse bedrijven steeds vaker naar alternatieven voor hun verzekeringsprogramma’s, omdat ze het steeds moeilijker vinden op de verhardende verzekeringsmarkt om de dekkingen hiervoor rond te  krijgen die ze nodig achten.

Vanwege een gebrek aan gunstige binnenlandse voorwaarden moeten Spaanse riskmanagers hun captives echter vestigen in plaatsen zoals Ierland of Luxemburg, wat de kosten en de administratieve lasten voor eigenaren verhoogt. Vooral MKB-bedrijven  lijden volgens hem onder de huidige situatie, aangezien velen overwegen om zelfverzekeringsprogramma’s op te zetten die hen zouden kunnen helpen een goed dekkingsniveau te behouden.

Om het debat aan te zwengelen, kondigde López aan dat Agers een werkgroep opricht om te bespreken hoe Spaanse bedrijven goed gebruik kunnen maken van captives en andere zelfverzekeringsstrategieën.Hij maakte de aankondiging op de eerste dag van de jaarlijkse International Insurance Day georganiseerd door Mapfre Global Risks, waarop de harde verzekeringsmarkt en de effecten daarvan op risicofinancieringsstrategieën de toon

Sommige deelnemers, zoals Bosco Francoy, CEO van Mapfre Global Risks, zeiden dat er tekenen zijn dat de markt niet meer zo moeilijk is als een paar maanden geleden, met uitzondering van enkele bijzonder moeilijke segmenten zoals D&O en cyber.”We voorzien niet dat de prijzen in schadeverzekeringsbranches zullen stoppen met stijgen, maar de premiestijgingen zijn gematigder geweest dan in 2020. Aon heeft aangegeven dat de herverzekeringscapaciteit is teruggekeerd naar het niveau van vóór Covid en, wat belangrijker is, de traditionele herverzekeringscapaciteit stabiel is of licht groeit”, zei hij.

Anderen merkten op dat de harde markt kopers in grote mate blijft kwellen, en als er enige verzachting heeft plaatsgevonden, deze meestal marginaal is.”In 2021 zie ik een beetje versoepeling, maar dat betekent dat in plaats van 50% premieverhogingen van 20% zijn”, zegt Daniel San Millán, president van Igrea, een andere Spaanse riskmanagementorganisatie. Hij zei dat de markt de afgelopen twee jaar ernstig overdreven heeft gereageerd en dat verzekeraars eenvoudigweg geen rekening houden met de kwaliteit van riskmanagementprogramma’s wanneer ze onderhandelen over contractverlengingen. “We hadden 15 jaar een zwakke markt en toen moesten we alles in twee jaar herstellen”, zei San Millán. “Ik ben erg teleurgesteld in de hele sector, waar ik als riskmanager deel van uitmaak,” 

Hij benadrukte dat er in de zakelijke verzekeringsmarkt nog steeds een algemeen gebrek aan risicobereidheid heerst. In lijnen als D&O en PI is het vrijwel onmogelijk om capaciteit te vinden. Er zijn enkele uitzonderingen op de regel, zoals milieuaansprakelijkheid, maar verder is de situatie in bijna alle verzekeringssegmenten erg slecht”, zei San Millán. Hij waarschuwde ook dat sommige van de veranderingen die de harde markt teweegbrengt er voor de lange termijn zijn. “Het is daarom belangrijk dat bedrijven onderwerpen als captives op een meer duurzame manier gaan bespreken“We gaan niet terug naar wat het was. Retentie is hier om te blijven. Riskmanagers moeten moediger en geavanceerder zijn. We moeten meer risico’s behouden – er is geen manier om het te vermijden.” López van zijn kant benadrukte dat zelfs trouwe klanten zijn getroffen met drastische verlagingen van limieten en grotere eigen risico’s, naast andere straffende maatregelen. Als gevolg hiervan eist de harde markt zijn tol van risikmanagers en hebben verzekeraars heen bevredigende verklaringen gegeven voor de ommekeer. Als we naar renewalbesprekingen  gaan, hebben we angst en vrees, en meestal kunnen de economische resultaten erg negatief zijn … Dit moet nu stoppen, anders verliest de instelling van verzekering zijn waarde”, zei hij