S&P belicht de belangrijkste risico’s voor de wereldwijde verzekeringssector

De meeste Covid-19-gerelateerde schades, zoals door bedrijfsonderbreking en annulering van evenementen, zullen volgens S&P Global Ratings worden opgevangen door herverzekeraars. Als gevolg hiervan is het onwaarschijnlijk dat de verzekeringstechnische resultaten van verzekeraars wezenlijk zullen verslechteren, maar de echte impact van Covid-19 op de wereldwijde verzekeringsmarkten wordt grotendeels gevoeld door vermogensrisico’s, met name de volatiliteit van de kapitaalmarkten, en zwakkere vooruitzichten voor premiegroei.

In een presentatie ‘Top Risks For The Global Insurance Industry: Could COVID-19’s second wave shake up the sector?, merkt S&P op dat ontwikkelde markten, met name op levengebied, waarschijnlijk zullen krimpen als gevolg van de economische krimp, terwijl de opkomende markten waarschijnlijk meer dalingen in het rendement op eigen vermogen (ROE) zullen ervaren dan ontwikkelde markten vanwege hun meer riskante vermogensspreiding.

“We verwachten dat de verzekeringstarieven veerkrachtig zullen blijven, maar er blijven risico’s bestaan voor de beleggingsportefeuilles, de bedrijfsonderdelen die het meest acuut zijn getroffen door de pandemie, grotere druk op beleggingsrendementen, het lage renteniveau  en een mindere economische groei”, zegt S&P. Het wijst erop dat sinds het tweede kwartaal van 2020 de VS, Canada, Ade ustralische hypotheeksectpr,  wereldwijde herverzekering, de levensector in de APAC-regio en Latijns-Amerika allemaal negatieve sectorvooruitzichten hebben.

  Kijkend naar de impact op regio’s, zegt S&P dat schadeverzekeraars (P&C)  in de meer ontwikkelde EMEA-markten zullen worden getroffen door het lage renteniveau, wat waarschijnlijk van invloed zal zijn op de beleggingsopbrengsten en bijgevolg op de ROE. Het rapport merkt op dat de intense competitieve omgeving zich vertaalt in zwakkere technische inkomsten, met name in de auto- en medische sector in het VK en Ierland, en zegt dat het   rechtsstelsel van de landen ook het productrisico heeft vergroot, en bijgevolg  kan leiden tot onvoorspelbare schaderegelingen.

In de APAC (Azië/Pacific) schadeverzekeringssector verwacht S&P dat sommige segmenten redelijke rendementen zullen opleveren, wat zal resulteren in meer concurrentie, terwijl blootstelling aan natuurrampen, met name tsunami’s, aardbevingen (Japan en Nieuw-Zeeland) en overstromingen (Taiwan en Thailand) een groot risico zal zijn. S&P wijst ook op stijgende compliancekosten en politieke veranderingen (Hongkong en Maleisië), die de bedrijfsomgeving onzeker maken

Voor Noord-Amerikaanse schadeverzekeraars zal het zwakkere investeringsklimaat, namelijk als gevolg van lage rentetarieven en volatiele aandelenmarkten, de investeringsresultaten blijven drukken, zegt S&P. Andere risico’s zijn onder meer het Amerikaanse rechtsstelsel, dat over het algemeen procedure-gericht is, resulterend in onvoorspelbare schaderegelingen en de daarmee verband houdende volatiliteit van reserves als gevolg van onverwachte pieken in de ernst van de claims of frequentietrends. En er is materiële blootstelling aan natuurlijke gevaren, met name orkanen, tornado’s en bosbranden, die de laatste jaren steeds vaker voorkomen.

Voor Latijns-Amerikaanse schadeverzekeraars zegt S&P dat de belangrijkste risico’s de  zwakke technische resultaten zijn als gevolg van het hoge kostenniveau en een moordende concurrentie, waarbij verzekeraars vertrouwen op beleggingsrendementen om algemene nettowinst te genereren, samen met het risico van de devaluatie van de valuta. S&P voegt eraan toe dat de economische neergang veroorzaakt door Covid-19 een negatief effect zal hebben op de potentiële premiegroei voor de sectoren, terwijl een onstabiel politiek klimaat ook een rem vormt op de verzekeringssectoren.