Sneller aan het werk na borstkankeroperatie met Fit4Society: Inkomensverzekeraar Movir, Stichting Enjoy the Ride en Radboudumc starten 3-jarige pilot

 
Inkomensverzekeraar Movir, Stichting Enjoy the Ride en het Radboudumc starten een 3-jarige pilot om de begeleiding van borstkankerpatiënten rondom een operatie nog beter te maken. Deze begeleiding bestaat uit een leefstijlprogramma om iemand zo fit mogelijk te maken en te houden voor en na de operatie, met tegelijkertijd gepersonaliseerde werkbegeleiding. Het programma moet leiden tot sneller herstel, gedeeltelijk aan het werk blijven danwel een betere of snellere terugkeer naar werk.  

  Fysieke en mentale begeleiding voor- en na de operatie
Het leefstijlprogramma bestaat uit fysieke training, verbeteren van voeding, mentale begeleiding, behandeling van specifieke ziekten of kwetsbaarheden, het stoppen met roken en drinken van alcohol. Uit verschillende pilots blijkt dat zo’n programma, ook wel prehabilitatie genaamd, resulteert in onder andere minder complicaties, kortere opnameduur en sneller herstel. Tot nu toe zijn er nog geen studies gedaan waarin patiënten met borstkanker mee hebben gedaan aan een prehabilitatie-programma. De gelijktijdige gepersonaliseerde werkbegeleiding door een gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige is gericht op optimaal functioneel herstel.  

Yoram Schwarz, directeur Movir: ‘Goed dat we meer kennis gaan opdoen over het fitter krijgen van borstkanker patiënten, want de impact van kanker is voor zowel de patiënt als voor de omgeving enorm. Waar de fysieke en mentale mogelijkheden er zijn, kan vooraf aan een operatie de wachttijd worden ingezet voor prehabilitatie. De resultaten bij andere patiëntgroepen zijn tot nu toe veelbelovend.‘  

Verbeteren van perspectief
John Peeters, bestuurslid van de Stichting Enjoy the Ride: ‘Fijn dat dit project van start gaat en met name het aspect terugkeer naar werk is vernieuwend binnen de begeleiding. De naam Fit4Society geeft goed aan wat het doel van het project is. Met onze stichting richten we ons op het verder verbeteren van de begeleiding van jongvolwassenen met kanker (18 tot 40 jaar). We werken graag aan dit project mee omdat er ook veel aandacht is voor de vrouwen in die leeftijdsgroep.’  

Baukje van den Heuvel, programmaleiding Fit4Surgery in het Radboudumc: ‘Borstkanker treft 1 op de 7 vrouwen in Nederland, waaronder ook jongere vrouwen met kinderen en/of een drukke baan. Zij zijn in de eerste plaats natuurlijk geholpen met een zo goed mogelijke behandeling en genezing. Verbetering van de individuele weerbaarheid tijdens die behandeling hoort daarbij. Maar uiteindelijk wil een vrouw gewoon weer doen en laten zoals zij gewend was. We verwachten dat het functionele perspectief van deze aanpak, gericht op terugkeer naar de thuis en/of werksituatie voorafgaand aan de ziekte, voor deze patiëntgroep als geroepen komt.’  

Eerdere succesvolle pilots van Fit4Surgery
Het Radboudumc is een van de voorlopers op het gebied van prehabilitatie. Na een eerdere succesvolle pilot voor patiënten met darmkanker wordt dit programma nu bij twintig verschillende zorgpaden toegepast. Denk aan oncologische operaties, neurologische operaties en ingrepen aan het steun- en bewegingsapparaat. Steeds meer ziekenhuizen in Nederland passen prehabilitatie toe.  
Schwarz: ‘Als inkomensverzekeraar zijn we gericht op het in beweging houden van onze verzekerden en zelfstandigen te ondersteunen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Als er sprake is van uitval, dan staan we natuurlijk klaar om te helpen bij het herstel. Innovatieve trajecten zoals prehabilitatie zijn belangrijk om verzekerden steeds beter te kunnen helpen bij hun herstel. Ook kunnen we hiermee een bijdrage leveren aan een gezondere en gelukkigere samenleving.’    
Voor meer informatie over Enjoy the Ride: https://www.enjoytheridetour.nl