Seminar Marsh JLT Specialty, Fox-IT en Ten Holter Noordam Advocaten over één jaar AVG, cyberrisico’s en datalekken

“Met meer dan 100 aanmeldingen zien we dat de AVG, maar breder cyberriskmanagement, nog steeds een zeer belangrijk topic is voor vele organisaties. We zien nu gelukkig ook dat het breder wordt getrokken dan een ICT-onderwerp. Op deze manier kunnen organisaties de juiste stappen maken om weerbaarder te worden met betrekking tot cyber risico’s.”  Dat zegt  Sjaak Schouteren, Partner European Cyber Team  Marsh JLT Specialty, naar aanleiding van het seminar dat zijn bedrijf organiseerde samen met Fox-IT en Ten Holder Noordam advocaten over wat één jaar AVG heeft gebracht en wat we ervan hebben geleerd en wat de toekomst betreft. “Uit de vragen en interactie bleek nog wel dat men veel behoefte heeft aan ondersteuning in het kwalificeren, kwantificeren en verminderen van cyberrisico’s.”

Marsh JLT Specialty belichtte het thema vanuit de invalshoek van risk & insurance, Fox-IT vanuit cybersecurity en Ten Holter Noordam advocaten vanuit juridisch oogpunt. In haar workshop behandelde het  advocatenkantoor de juridische aspecten in de fasen voor, tijdens en na een datalek behandeld. De drie aandachtspunten uit de workshop zijn:

  • Vóór een incident:  identificeer de risico’s van verwerkingsactiviteiten, zorg voor AVG-compliance.
  • Tijdens een incident: -maak een goede risico-inschatting voor een eventuele melding binnen de termijn van 72 uur.
  • Na een incident: zorg voor een correcte datalekkenregistratie en pas waar nodig protocollen en beleid aan

Workshop Marsh JLT Specialty

Cyber- en datasecurity begint en /of eindigt volgens Marsh JLT Specialty niet bij de ICT- afdeling. “Om hun organisatie op een duurzame manier weerbaar te maken tegen cyberrisico’s is een holistische benadering nodig. Ook de AVG is geen ICT-of Legal-aangelegenheid;  je moet ook marketing, HR en CFO betrekken. Alleen dan maak je cyber en datasecurity onderdeel van je businessmodel. “

De drie ‘Geboden’ van Marsh:

  • vóór een incident: je kunt je geld en energie maar een keer goed beleggen, dus doe het in de juiste dingen;
  • tijdens een incident: laat je bijstaan door de juiste mensen, maak gebruik van de 24/7 crisismanagement mogelijkheden binnen de cyberverzekering en kijk naar het grote geheel;
  • Na een incident:Leer van de incidenten en pas je risicomanagement aan de veranderende omstandigheden.

Workshop Fox-IT

Ivo Pooters en Gina Doekhie van Fox-IT behandelden in hun workshop een case omtrent een datalek, waarbij de deelnemers actief betrokken werden. Ook zij gaven enkele praktische tips: .

  • Voorafgaand aan het incident: Maak een technisch verwerkingsregister en leg veel  zaken vast;
  • Tijdens het incident: Doe volledig onderzoek en vermijd voorbarige conclusies, stel je incidentteam samen, beleg rollen en maak dit duidelijk aan de betrokkenen;
  • Na het incident: Gebruik de lessons learned uit het incidentonderzoek om beveiligingsmaatregelen te implementeren en beter voorbereid te zijn op een volgend incident