Sekswerkers kunnen vanaf vandaag zakelijke schadeverzekeringen afsluiten bij Nationale Nederlanden


Nationale-Nederlanden geeft met ingang van vandaag sekswerkers, werkzaam als zzp’er en ten minste 21 jaar oud, de mogelijkheid om zakelijke schadeverzekeringen af te sluiten. Het gaat in eerste instantie om de Aansprakelijkheidsverzekering en de Inventaris- en Goederenverzekering. Voorwaarde is dat de sekswerker ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Dit is volgens De Sekswerk Alliantie Destigmatisering (De “SWAD”) opnieuw een belangrijke stap in het de-stigmatiseren van sekswerk.

Irina Hornstra, coördinator bij SWAD: “Wij zijn heel blij met deze stap van Nationale-Nederlanden. Doordat sekswerkers zich nu net als andere ondernemers kunnen verzekeren, kunnen zij hun leven beter plannen en zich beschermen tegen onvoorziene gebeurtenissen. Dat is belangrijk voor elke ondernemer en zeker ook voor sekswerkers. Sekswerkers die in controle zijn over hun leven zijn ook veel beter beschermd tegen uitbuiting en mensenhandel.” 

Belang van een zakelijke verzekeringen

Sekswerkers lopen dezelfde risico’s op schade als elke andere ondernemer. Die schade kunnen verzekeren is cruciaal om de continuïteit van het bedrijf van de sekswerker te borgen in geval van schade. Niet verzekerd zijn brengt die continuïteit in gevaar en maakt het voor sekswerkers lastig om hun bedrijfsmatige activiteiten goed te kunnen plannen. Daarnaast is het feit dat ook sekswerkers toegang hebben tot dit soort zakelijke dienstverlening een duidelijke en belangrijke vermindering van het onterechte stigma dat er op sekswerk rust.

Stigma sekswerk nog steeds groot probleem

De SWAD zet zich sinds 2021 in om het stigma op sekswerk te doorbreken. Sekswerkers ervaren veel stigma in Nederland en dat is een groot probleem. Stigma heeft een negatieve impact op de maatschappelijke positie van sekswerkers, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor geweld en uitbuiting. Ook draagt stigma bij aan verminderde toegang tot zorg of politie, en uitsluiting van diensten zoals hypotheken, bankrekeningen, en verzekeringen. Elke stap die ertoe leidt dat sekswerkers minder worden buitengesloten reduceert voor hen het risico om slachtoffer te worden van uitbuiters of mensenhandelaren.

Ook Eric van der Burg, Staatsecretaris Justitie en Veiligheid, is positief over de ontwikkeling. “Sekswerkers worden te vaak niet behandeld zoals andere werkenden. Dit leidt tot schrijnende situaties zoals sekswerkers die onverzekerd zijn. Daarom ontzettend goed nieuws dat ook zij vanaf nu zakelijke verzekeringen kunnen afsluiten. Een belangrijke, noodzakelijke stap naar gelijke rechten voor sekswerkers.” 

 NN: Financiële positie sekswerkers versterken

Edwin Grutterink, directeur Schade Intermediair van Nationale-Nederlanden, voegt hieraan toe: “De mogelijkheid voor sekswerkers om een zakelijke schadeverzekering te kunnen sluiten is een belangrijke stap voor de branche om gezien te worden als ondernemer. Dit helpt bij het versterken van de financiële positie van de groep sekswerkers die uit zo’n 20.000 ondernemers bestaat. Vanaf nu is het voor zelfstandig werkende sekswerkers mogelijk om zich via een verzekeringsadviseur bij ons te verzekeren. In eerste instantie kunnen een Aansprakelijkheidsverzekering en Inventaris- en Goederenverzekering afgesloten worden. Voor de toekomst kijken we of dit kunnen uitbreiden met andere schadeverzekeringen, zoals een Geld- en Rechtsbijstandverzekering.”

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars:
“Het Verbond van Verzekeraars is positief over het besluit van Nationale-Nederlanden om sekswerkers verzekeringen aan te bieden. Naast de Vereende is er nu gelukkig ook een regulier alternatief voor brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Dat draagt hopelijk bij aan het wegnemen van het stigma waar deze beroepsgroep last van heeft. Ik verwacht dat nu meer verzekeraars overgaan tot het accepteren van sekswerkers voor schadeverzekeringen.”

Lees ook het uitgebreide interview met Irina Hornstra over wat deze ontwikkeling betekent voor sekswerkers en wat de verdere wensen van de SWAD zijn wat betreft financiële dienstverlening.