Schade ernstige overstromingen in Groot-Brittannië kunnen tegen 2050 met 42% stijgen door klimaatverandering

De kosten van een overstroming van 200 jaar kunnen tegen het midden van de eeuw met 42% stijgen tot 5 miljard pond in een gemiddeld emissiescenario (RCP4.5). En als er geen actie wordt ondernomen om de uitstoot te verminderen, zou de gemiddelde jaarlijkse schade aan woningen in het VK met 87% kunnen toenemen. Ook de kosten van overstromingen door oppervlaktewater zouden met 120% kunnen toenemen, vooral in het zuiden en oosten van het VK bij een RCP8.5-scenario waarin geen maatregelen worden genomen.

De scherpe bevindingen volgen op de lancering van de nieuwste versie van JBA Risk Management’s aanpasbare UK Flood Model, dat nu twee nieuwe klimaatscenario’s bevat die een gemiddelde en een ongewijzigde opwarming tegen 2050 weergeven, alsook duizenden nieuwe toekomstige gebeurtenissen, waaronder gebeurtenissen met een grotere omvang  en ruimtelijke dekking.

Het model toont ook aan dat, terwijl rivieroverstromingen het dominante risico van de klimaatverandering blijven, vooral in het westen van het VK, de grootste verandering in overstromingsschadeskomt van kustoverstromingen – met een toename van 150% in 2050 onder een RCP8.5-scenario waarin geen actie wordt ondernomen.

Het nieuwe model kan herverzekeraars/verzekeraars en andere organisaties in de financiële sector helpen te begrijpen hoe hun portefeuilles door de klimaatverandering zullen worden beïnvloed door het overstromingsrisico. De resultaten zullen hun besluitvorming onderbouwen, het portefeuille- en kapitaalbeheer ondersteunen en bijdragen tot de ontwikkeling van toekomstige producten. Het model is gebaseerd op de nieuwste klimaatwetenschappen en JBA’s nieuwe technologie en stelt gebruikers in staat bijna elke modelparameter aan te passen, zodat herverzekeraars, verzekeraars en makelaars de specifieke gevolgen voor hun eigen portefeuilleen schadelast kunnen zien en “wat als?”-scenario’s kunnen onderzoeken.

JBA’s eerste UK Climate Change Flood Model, dat in 2018 werd gelanceerd, was het eerste in zijn soort dat beschikbaar was voor de Britse markt en werd door herverzekeraars/verzekeraars gebruikt om te voldoen aan de wettelijke vereisten in het kader van de stresstests van het Climate Biennial Exploratory Scenario (CBES) van de Bank of England, waarbij hun solvabiliteitsvereisten voor de Prudential Regulatory Authority worden beoordeeld.

Ons nieuwste overstromingsmodel voor het Verenigd Koninkrijk is ontwikkeld aan de hand van een nieuwe methodologie en de meest recente klimaatprojecties van het Meteorologisch Instituut (Met Office). Daarbij is voortgebouwd op praktische lessen en feedback van klanten uit onze 10 jaar ervaring met overstromingsmodellering. Het belangrijkste element van de nieuwste aanpak is de mogelijkheid om nieuwe en ernstigere gebeurtenissen te berekenen – met in totaal duizenden nieuwe gebeurtenissen – om de potentiële gevolgen van klimaatverandering beter weer te geven en gebruikers meer inzicht te geven in de uitdagingen van toekomstige risico’s.