Rohini de Waard (Vopak): Verzekeraars, stop met statistieken, maar wordt meewerkend businesspartner

“Verzekeraars, stop met allerlei op statistieken gebaseerde bedrijfsmodellen, maar stel je op als een echte meewerkende businesspartner. Toon daadwerkelijk je meerwaarde. Door kennis en andere informatie te delen en samen met ons op zoek te gaan naar passende verzekeringsoplossingen.”  Dat advies aan het adres van de verzekeringsbranche geeft Rohini de Waard, insurance manager bij de Koninklijke Vopak, in een interview in Risk & Business Magazine naar aanleiding van het winnen van de ‘Rising Star of the Year 2020’, de prijs voor professionals die met een frisse blik kijken naar het vak van Risk & Insurance Management

In het interview roept zij daarnaast verzekeraars op transparant te zijn. “Laat zien hoe je aan je   prijsbeleid bent gekomen, zodat wij met een duidelijk verhaal naar ons bestuur kunnen komen en derhalve de aanpassingen ook op een begrijpelijke wijze kunnen uitleggen aan de niet-verzekeringsmensen binnen onze organisatie. Vertel ook duidelijk welk risicoprofiel je als verzekeraars wilt hebben en tegen welke prijs. Wij willen namelijk heel graag weten hoe wij ons risicoprofiel kunnen verbeteren. Verzekeraars moeten zich realiseren dat hun en onze belangen eigenlijk niet ver uit elkaar liggen. We hebben er immers allebei belang bij om schades zoveel mogelijk te beperken.”

Harde markt

. Ook de verzekeringsafdeling van Vopak heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de hevigste ‘harde markt’ in decennia, waarin bedrijven all over the world te maken hebben gehad met forse premiestijgingen, dekkingsbeperkingen en -uitsluitingen, polisopzeggingen en zelfs het stoppen met de acceptatie van bepaalde risico’s. Op de vraag hoe zij aan de klantkant het afgelopen jaar heeft ervaren, volgt een tweeledig antwoord.

“Ik heb ook aan ‘de andere kant’ gewerkt en heb enerzijds ook wel begrip voor bepaalde aanpassingen. Ook zij staan voor een enorme uitdaging. De financiële markt verandert, nieuwe, onbekende risico’s komen mede door nieuwe technologische ontwikkelingen op en de beleggingsopbrengsten compenseren de verzekeringsresultaten niet langer. Een premieverhoging is op zich wel te verklaren, maar het lijkt erop dat velen hierin nu doorslaan door in één klap de negatieve gevolgen van het jarenlang gevoerde acceptatie- en prijsbeleid te willen goedmaken middels forse premieverhogingen en dekkingsbeperkingen. Dat gaat mijns inziens veel te ver. In feite geven zij hiermee aan dat de prijsstelling in de afgelopen jaren veel te laag is geweest”, aldus Rohini, volgens wie dit ook de kijk van Vopak op het verzekeringsbeleid zal doen veranderen. “Het dwingt ons in elk geval uit te kijken naar alternatieve mogelijkheden voor risicofinanciering, zoals bijvoorbeeld een captive.”

Kijk hier voor het volledige artikel: https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2021/05/RB-2_2021-1.pdf