‘Risicovolle’ recycling-industrie in de schijnwerpers tijdens ASPO-themamiddag  

Het Algemeen SchadePreventie Overleg (ASPO), de Nederlandse branchevereniging van risk engineers in de verzekeringsmarkt, organiseerde gisteren (27 september) een van de drie jaarlijkse themamiddagen. Op de vaste ‘thuislocatie’ Restaurant Lapershoek in Hilversum stond dit keer de recyclingindustrie centraal.

Angus Sangster van de IFC belichtte het fenomeen broei, waarbij hij onder meer aangaf dat het geven van de vraag hoe broei ontstaat veel complexer is dan vaak wordt gedacht. Ook vertelde hij dat zijn bedrijf de recyclingindustrie helpt de risico’s beter beheersbaar te maken en zo de bedrijven beter verzekerbaar. “Het aantal branden hebben we de afgelopen jaren zo mede kunnen terugdringen van 425 naar 300.”

Een andere, Brit Geoff Smallwood van WISH (Waste Industry Safety and Health Forum), vertelde over de aanpak van de problematiek in Groot-Brittannie, waar bedrijven onder meer te maken hebben met drie Environmental Agencies (Engeland, Wales, Schotland) met op details allemaal verschillende richtlijnen. Volgens hem is er aan afvalbrandtest inmiddels al een bedrag van 180.000 pond uitgegeven. De ‘Wish Forum Guidance en een niet-technische samenvatting van de test zijn terug te vinden op: https://wishforum.org.uk.

Ma de pauze was het woord aan Eric Poulussen van Mactwin, die een uitgebreide inleiding over de uitvoerige beveiliging van een afvalverbrandingsinstallatie (ARN Weurt) en hield erelid Ad Durinck (Aon) een voordracht over de (preventie)aanpak rond papierecyclingbedrijven.  Op de foto v.l.n.r. Ad Durinck, Geoff Smallwood, Angus Sangster, Carl Entholen, en Eric Poulussen.