Risicomonitor Bedrijfsbranden: vorig jaar 13% minder incidenten dan in 2020 als gevolg van meer brandpreventie


Het aantal geclaimde bedrijfsbranden daalt fors, van 3.878 in 2020 naar 3.351 vorig jaar. De afname met ruim 500 claims (13%) past in een trend die al sinds 2017 zichtbaar is. Dat blijkt uit de derde Risicomonitor Bedrijfsbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2018 werden 4.189 bedrijfsbrandenclaims geregistreerd en in 2019 15 meer: 4.204 .

De meeste bedrijfsbranden deden zich bij ondernemingen voor in industriële ruimten  (28%), gevolgd door kantoren (23%), winkels (20%)  en in ruimtes met een bijeenkomstfunctie (16%). Op ruimere afstand volgen instellingen in de gezondheidszorg en met een logiesfunctie (beide 3%) en in plekken met een sport- en onderwijsfunctie (beide 1%).

Regionale verschillen

Relatief de meeste bedrijfsbranden werden geregistreerd in Limburg (4,7  per 1.000 zakelijke relaties, afname met 6%), gevolgd door Noord-Holland (3,4/min 3%), Overijssel (3,5/min 21%), Zuid-Holland (3,4/min 7%),   Groningen (3,3/min 26%) en Noord-Brabant (3,3/min 31%).

Het aantal claims in de overige provincies was als volgt: Utrecht (3,1/min 6%),  Gelderland (3,0/min 4%), Drenthe (2,9/min 25%), Flevoland (2,7/min 16%), Friesland 92,1/min 25%) en Zeeland (1,8/min 3%).

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken van de bedrijfsbranden die in de m worden genoemd, blijven kortsluiting (20 procent van de claims), menselijk handelen (14% van de claims) en vermoeden van brandstichting (13%). Minder vaak ontstaan branden door broei of zelfontbranding (6%), accu’s/batterijen (5%) en werkzaamheden (3%). Bij ruim een kwart van de branden (28 procent) is de oorzaak onbekend.


De meeste ernstige schade vond plaats in de agrarische sector (denk aan stalbranden), gevolgd door winkelpanden en opslagbedrijven. Branden in laatstgenoemde sector zijn ‘goed’ voor 30% van het totale verlies, gevolgd door agrarisch (21%) en overige bedrijven (13%). De meest ernstige bedrijfsbranden vinden plaats in de keuken/kantine (15,2%), gevolgd door binnen het gebouw (14,5%),  werkplaats/fabriekshal  (10,5%), buiten het gebouw (7,3%) en in de meter- of schakelkast5 (5,7%).  

Op maandag vinden de meeste bedrijfsbranden plaats, gemiddeld 12.4 per dag, op korte afstand gevolgd door dins- en woensdag (beide 11,9%), donderdag (11,7) en vrijdag (11,0), In het weekend doen zich de minste bedrijfsbranden voort: op zondag gemiddeld 8,1 en op zaterdag 8,0.

Brandpreventie

Het Data Analytics Centre van het Verbond schrijft de gunstige ontwikkeling toe aan brandpreventie waarvoor overheid, verzekeraars, brandweer en de Brandwondenstichting al jaren aandacht vragen. “Dit is goed nieuws, vooral omdat we dezelfde dalende trend al zien bij woningbranden”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Checklistbrand.nl

Op de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en zelf een risicoscan uitvoeren. “Ook het door het Verbond en Brandweer Nederland opgestelde visiedocument Brandveilig ondernemen zou verplichte kost moeten zijn voor iedere ondernemer”, meent Weurding. “Met soms heel simpele maatregelen kun je het risico beperken. Zet een afvalcontainer bijvoorbeeld niet tegen de muur van je zaak, maar op veilige afstand.”

Het Verbond vraagt in een position paper ook aandacht voor de brandveiligheid van bouwmaterialen. De voorschriften op dit punt moeten strenger, meent Weurding. “We hebben in Londen gezien hoe de Grenfell Tower in 2017, mede door onveilig bouwmateriaal, binnen de kortste keren in de as werd gelegd, met 72 doden tot gevolg.”
De veiligheidseisen moeten volgens het Verbond aanmerkelijk strenger dan het kabinet nu voorstelt. Helemaal nu er ook steeds vaker zonnepanelen op daken en op gevels worden geplaatst.