Risicomanagers gewaarschuwd om zich voor te bereiden op een golf van D & O-claims als gevolg van Covid-19 pandemie

Dentons Canada, onderdeel van ‘één van de grootste advocatenkantoren in de wereld, raadt riskmanagers  in de VS en Canada aan zich zorgvuldig voor te bereiden op een verwachte stijging van het aantal bestuurdersaansprakelijkheidsclaims (D&O) die bestuurders en directies  tegemoet kunnen zien  direct gevolg van de Covid-19-pandemie.

 Het advocatenkantoor verwacht dat de pandemie het aantal D&O-claims zal doen toenemen op met name drie cruciale gebieden: financiële verliezen voor aandeelhouders; (onvoldoende) zorgplicht voor cyberaanvallen en datalekken en schadeclaims als gevolg van een slechte organisatie van het massale thuiswerken.  Daar komt met name voor Canada bij  rechtszaken inzake milieuaansprakelijkheid waarvoor nu minder aandacht is  bij het  senior management dat de focus vooral heeft gericht op de aanpak van de gevolgen van de Corona-pandemie

Dentons heeft risicomanagers geadviseerd om snel en daadkrachtig te handelen om D&O-claims  te voorkomen. Naast andere maatregelen stelt het voor om snel risico-inventarisatie – en incident response-commissie  op te richten om alle mogelijke  verstoringen van het bedrijf in kaart te brengen, inclusief de financiële impact,  maatregelen die zijn genomen om de kans op schade te voorkomen en goed na te gaan wat onder de huidige verzekeringen wel en niet is gedekt.

“Naarmate de Covid-19-crisis zich voortzet  in Canada en de rest van de wereld, wordt elke economie en elk bedrijf geconfronteerd met veranderingen, ontwrichting en, in sommige gevallen, een volledige bedrijfssluiting. Onder deze omstandigheden staan ​​directeuren en functionarissen voor moeilijke beslissingen”, aldus Dentons Canada.

Ter voorbereiding op dergelijke claims wordt risicomanagers geadviseerd om de volgende praktische stappen te nemen:

·         Stel risico-inventarisatie- reactie- en incident response-teams op om alle materiële verstoringen van het bedrijf te beoordelen;

·         Zoek en vertrouw op deskundig advies van auditors, makelaars, financiële planners, toezichthouders en advocaten;  dit is niet het juiste moment voor een penny wise pound foolish-aanpak;

·         Zorg ervoor dat directeuren en bestuurders een toereikende (Side A)-verzekering hebben met zowel dekking voor het bedrijf als voor de directeuren en bestuurders persoonlijk;