Rijkswaterstaat: meer dan 40 procent van de Nederlandse bermen is onveilig

Een flink deel van de bermen langs de Nederlandse wegen is onveilig. Automobilisten moeten in de berm veilig tot stilstand kunnen komen zonder tegen een obstakel als een boom aan te rijden, of er moet een vangrail zijn. Dit is in meer dan 40% van de gevallen niet het geval.

. Onder meer bomen in de middenberm vormen een obstakel. Langs provinciale wegen zijn de afgelopen jaren duizenden bomen gekapt om de hoeveelheid obstakels te verminderen en de bermen veiliger te maken, maar deze maatregel stuit op weerstand van omwonenden en natuurorganisaties. Een berm is pas veilig als de afstand tussen obstakels als bomen of verkeersborden en de snelweg 13 meter bedraagt. Bij N-wegen moet die zone 4,5 tot 10 meter zijn, afhankelijk van de geldende maximumsnelheid. Als obstakels niet weg zijn te halen, of als er water of een scherp aflopend talud naast de weg is, moet er een geleiderail zijn.

Daarom wordt onder meer gekeken naar het opvoeren van de hoeveelheid vangrail en het naar binnen brengen van de wegmarkering. De meeste automobilisten minderen vaart zodra ze over de markering heengaan. Volgend jaar en in 2023 is in totaal 30 miljoen euro vrijgemaakt om de grootste risicolocaties op snelwegen aan te pakken, aldus het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Ook investeert het demissionaire kabinet 25 miljoen euro in de bermveiligheid op niet-autosnelwegen, oftewel N-wegen.

Toch ziet Wim Salomons van Veilig Verkeer Nederland (VVN) veel 80-kilometerwegen met bomenrijen op een meter van de weg. Hij pleit voor zogenoemde ‘vergevingsgezinde bermen’, bermen waar niet meteen ernstige gevolgen zijn als een automobilist of motorrijder erin terechtkomt. Veel bomen moeten dus gekapt worden als je strikt naar de richtlijnen kijkt. Maar dan beland je in emotionele discussies. Zo leidde het kappen van bomen in de berm langs de A28 tussen Wezep en Harderwijk twee jaar geleden tot protesten

Onveilige bermen leiden ieder jaar tot talloze dodelijke ongelukken, stelt onderzoeker Robert Louwerse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in het Algemeen Dagblad. ‘Zeker een kwart van de dodelijke slachtoffers op rijkswegen betreft een bermongeval, hebben wij onderzocht’, aldus Louwerse.

Bronnen AD en NOS