Richtlijn voor brandweeroptreden bij elektrische voertuigen

Begin 2020 stonden er in ons land al meer dan 100.000 elektrische voertuigen geregistreerd: auto’s, trucks en bussen. Voor een effectieve en veilige inzet van de brandweer bij incidenten met e-voertuigen zijn nu een zakkaart en aandachtskaart beschikbaar. 

De zakkaart – een handelingsperspectief – kan dienen als geheugensteuntje voor de bevelvoerder, en eventueel officier van dienst, tijdens de uitruk naar een incident met een elektrisch of hybride voertuig. De aandachtskaart is uitgebreider en bevat extra informatie die in de voorbereiding op de incidentbestrijding kan worden doorgenomen door officieren, bevelvoerders en manschappen.

Ontwikkeld door specialisten

Het IFV heeft de kaarten ontwikkeld met inbreng van enkele (brandweer)specialisten uit de Community of Practice Battery Packs. De kaarten zullen onder meer gebruikt worden voor het maken van les- en oefenstof.sNederland staat aan het begin van de energie- en mobiliteitstransitie. In beide transities spelen battery packs een cruciale rol: bijvoorbeeld als opslagmedium voor energie in voertuigen (als vervanger van benzine en diesel), maar ook voor de opslag van zonne- en windenergie. De samenleving als geheel, en de mobiliteitssector in het bijzonder, gaat steeds meer gebruikmaken van oplaadbare energieopslagsystemen. De Nederlandse laadinfrastructuur staat hierdoor voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan privé-opwekking, opslag, distributie en gebruik van energie en aan grootschalige aanleg van laadinfrastructuur in parkeergarages en remises.

Download Zakkaart en Aandachtskaart incidentbestrijding e-voertuigen

Zakkaart/handelingsperspectief bij e-voertuigen

Aandachtskaart bestrijding incident e-voertuig (elektrisch of hybride)

Beschikbaar: kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit

Elke veiligheidsregio kan te maken krijgen met incidenten waarbij hoogspanning extra risico’s met zich meebrengt. Het is belangrijk dat de brandweer dan weet wat zij van de netbeheerder mag verwachten en vice versa. Daarom heeft de brandweer in samenwerking met de energiesector en het IFV het kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit opgesteld.

Doel van de uitgave is om meer uniformiteit te krijgen in de samenwerking tussen de netbeheerder en de veiligheidsregio bij incidenten waar elektriciteit een complicerende factor is. Het kennisdocument is opgesteld in opdracht van Brandweer Nederland en de definitieve versie is vastgesteld door de Programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland. Op basis van dit kennisdocument wordt gewerkt aan een aandachtskaart voor gebruik tijdens een inzet.

Download kennisdocument Brandweeroptreden nabij elektriciteit

Brandweeroptreden nabij elektriciteit