René Hagen (Lectoraat Brandpreventie) : Goede alarmopvolging nodig voor ouderen die niet meer zelf kunnen vluchten bij brand”

Op vrijdag 1 februari jl. schoof lector Brandpreventie René Hagen aan in het tv-programma Meldpunt van Omroep Max. Het programma besteedde aandacht aan de brandveiligheid in seniorencomplexen, en met name aan rookmelders. Hagen pleitte ervoor om breder naar de problematiek te kijken.

“De regelgeving verwacht dat mensen binnen drie minuten uit hun woning zijn. Maar dat kunnen ouderen vaak niet. Voor oudere mensen die niet meer in staat zijn om zelf te vluchten bij een brand is dus een goede alarmopvolging nodig. Alleen een goed werkend alarmsignaal voldoet niet”, gaf Hagen aan. Daarnaast riep hij de betrokken ministeries op om meer haast te maken met het implementeren van de aanbevelingen uit de rapporten van de Brandweeracademie en Brandwonden Stichting: “De praktijk wijst uit dat de helft van alle dodelijke slachtoffers bij brand ouderen betreft.”

Onderzoeken vergrijzing en brandveiligheid

De Brandweeracademie en de Brandwonden Stichting hebben in 2015 en 2016 meerdere onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid. De onderzoekers concludeerden dat oplossingen alleen kunnen worden gerealiseerd door een combinatie van:

  • beïnvloeding van het gedrag (met behulp van de sociale omgeving)
  • initiëren van de toepassing van technische voorzieningen
  • passend maken van de regelgeving op de soort bewoning (ouderenhuisvesting).

De onderzoeksresultaten en oplossingsrichtingen zijn samengevat in de kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing. De uitzending van Meldpunt gemist? Kijk deze terug op Max Vandaag

Bron IFV