Rechtbank Rotterdam stelt Chemours aansprakelijk voor milieuschade door pfas

Chemische fabriek Chemours in Dordrecht is deels aansprakelijk voor schade die gemeenten in de omgeving hebben geleden door vervuiling met pfas. Dat heeft de rechtbank Rotterdam bepaald in een tussenvonnis in een civiele zaak.

De rechter oordeelde dat Chemours en voorganger DuPont bij het aanvragen van vergunningen belangrijke informatie over de schadelijkheid van de uitstoot heeft achtergehouden. De rechtszaak was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden.Nu de rechtbank de gemeenten op belangrijke punten in het gelijk heeft gesteld ligt de weg naar een schadevergoedingsprocedure open. De gemeenten willen de kosten die voortvloeien uit de verontreiniging op Chemours verhalen. Dan gaat het om bodem- en gezondheidsonderzoeken en financiële schade door de bodemverontreiniging.

Deze zaak staat in principe los van procedures die omwonenden hebben aangespannen, maar kan daarbij wel een rol gaan spelen.Tegen Chemours lopen meer juridische procedures. Zo heeft advocaat Bénédicte Ficq begin deze maand namens meer dan .3000 omwonenden aangifte gedaan van strafbaar handelen door de directie van Chemours. Het bedrijf zou de gezondheid en zelfs levens van omwonenden in gevaar hebben gebracht, terwijl het wist wat de risico’s waren.Een ernstig zieke oud-werknemer heeft Chemours individueel gedagvaard, omdat hij het bedrijf aansprakelijk stelt voor zijn slechte gezondheid.

De vier gemeenten willen met de rechtszaak Chemours en haar voorganger Dupont verantwoordelijk stellen voor de PFAS-schade die is aangericht. Dat is ze met dit vonnis gelukt en dat maakt de weg vrij voor een schadevergoeding. De gemeenten noemen in de dagvaarding ondermeer de onrust die de uitstoot heeft veroorzaakt onder bewoners en de vertraging die is opgelopen bij bouwprojecten op vervuild terrein. Daarnaast willen ze de kosten vergoed krijgen voor bodem- en gezondheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd met gemeenschapsgeld.Volgens de gemeenten heeft Chemours onjuist gehandeld. Het bedrijf zou hebben geweten van de milieu- en gezondheidsrisco’s van GenX en voorganger PFOA, maar die informatie niet hebben gedeeld. Ook zou het bedrijf te weinig hebben gedaan om de schadelijke gevolgen van de uitstoot te voorkomen. Vanaf 1984 had Dupont (de voorganger van Chemours) kunnen weten dat PFAS schadelijk was, zegt de rechter.

Chemours heeft inmiddels gereageerd op het vonnis. ‘Wij vinden het echter belangrijk om verder te kijken dan deze uitspraak. Ongeacht mogelijke toekomstige juridische processen, die vaak jaren kunnen duren, willen we graag een manier vinden om eerder (concrete) actie te ondernemen richting onze omgeving. We horen de zorgen van de omwonenden van onze locatie in Dordrecht en die raken ons’, schrijft het bedrijf in een reactie.

‘Vandaag wil Chemours dan ook haar voornemen uitspreken om met zowel de gemeenten als overige belanghebbenden te bekijken op welke wijze zo snel mogelijk concrete acties kunnen worden ondernomen. Deze acties zullen zich richten op het in kaart brengen van een aanpak, en het bieden van technische en financiële ondersteuning hiervoor. In overleg met de betrokken gemeenten kan bijvoorbeeld de mogelijkheid worden onderzocht van het opzetten van een fonds, waarmee gemeenten activiteiten kunnen financieren.’

Bronnen NOS en regionale Omroep Rijnmond