Rapport Lloyd’s: Fysieke infrastructuur loopt steeds meer risico op geopolitiek gemotiveerde cyberaanvallen

Lloyd’s heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin wordt gewezen op het risico van cyberaanvallen die aanzienlijke materiële schade kunnen toebrengen aan de nationale infrastructuur en aan particuliere activa. Het rapport legt de nadruk op het belang van effectief riskmanagement en de rol van verzekeraars bij het helpen van klanten om zich te wapenen tegen cyberaanvallen. “Nu kwaadaardige aanvallen steeds vaker voorkomen, biedt cyber voor verzekeraars een uitgelezen kans om bedrijven en samenlevingen te ondersteunen met de producten en diensten die zij aanbieden”, aldus het rapport.

In het verslag worden drie hypothetische scenario’s onderzocht met politiek gemotiveerde cyberaanvallen die bedoeld zijn om schade toe te brengen aan fysieke omgevingen. Zowel kritieke nationale infrastructuur als activa in particulier bezit worden genoemd als mogelijk doelwit van aanvallen door criminelen of door de staat gesteunde actoren. Het rapport schetst verder de potentiële materiële gevolgen voor bedrijven als riskmanagers zich niet bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met de bescherming van hun fysieke infrastructuur tegen cyberincidenten, waaronder brand, explosie, overstroming of lichamelijk letsel.

Hoewel de meeste cyberaanvallen digitaal zijn, worden fysieke cyberaanvallen – gedefinieerd als virtuele aanvallen die fysieke verstoringen teweegbrengen – steeds gebruikelijker. De opkomst van door staten gesteunde cyberaanvallen is een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven en overheden, gedreven door een zich ontwikkelend geopolitiek landschap in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne. De oorsprong van cyberaanvallen is moeilijk te traceren, wat betekent dat natiestaten anoniem kunnen blijven, wat de complexiteit voor klanten en verzekeraars nog vergroot.

‘Verschuivende machten: Physical cyber risk in a changing geopolitical landscape is het derde rapport in de reeks ‘Shifting powers’ van Lloyd’s, die tot stand is gekomen in samenwerking met het Cambridge Centre for Risk Studies. Lloyd’s zal blijven samenwerken met klanten en riskmanagers om hen voor te lichten over de complexiteit van cyberrisico’s en verder te innoveren om nieuwe oplossingen te creëren. Het rapport concludeert dat, hoewel de bestaande markt voor cyber fysieke dekking klein en gespecialiseerd is, er mogelijkheden zijn voor de verzekeringssector om “affirmative fysieke schade aanbiedingen” en “bedrijfsonderbreking en voorwaardelijke bedrijfsonderbreking producten” te ontwikkelen.

“De Lloyd’s-markt heeft een trotse geschiedenis van innovatie, waaronder het onderschrijven van de eerste cyberpolis. Onze markt schrijft nu ongeveer een vijfde van alle wereldwijde cyberpremies. Die positie brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om verder te kijken dan de directe marktdynamiek en effectief leiderschap te bieden naarmate de markt volwassener wordt.”

“Wij begrijpen de complexe en potentieel systemische risico’s in de cyberklasse en zijn vastbesloten om in de komende jaren een veerkrachtige en duurzame cybermarkt te ondersteunen. Dit rapport is een volgende stap in de samenwerking met onze stakeholders om oplossingen mogelijk te maken die klanten kunnen helpen beschermen tegen een risico dat in bestuurskamers over de hele wereld de hoogste prioriteit heeft bereikt”, besluit Patrick Tiernan – Chief of Markets, Lloyd’s

Lees hier het rapport: Read the report