PwC: Integriteitskwesties kosten CEO’s steeds vaker de kop

De #MeToo-beweging die in oktober 2017 startte, lijkt in 2018 hard toe te slaan. Bijna 40% van de CEO’s die worden vervangen, moeten weg vanwege een integriteitskwestie. Dat blijkt uit de CEO Success Study van Strategy&, een onderdeel van accountants- en advieskantoor PwC.

Het aantal CEO’s (17,5%) dat opstapte in 2018 ligt drie procentpunt hoger dan in 2017 en ver boven de norm die de afgelopen decennia is neergezet. Volgens Marc Hoogenberg, Partner bij Strategy&, komt dit “met name omdat naast de traditionele institutionele controleurs zoals accountants, aandeelhouders en overheidsinstanties, de consument – via sociale media – steeds meer druk uit kan oefenen op bedrijven en daarmee de algemeen geaccepteerde norm kan beïnvloeden bepalen.”

In de afgelopen tien jaar steeg het percentage CEO’s die moesten opstappen vanwege een integriteitskwestie sterk, van 10% in 2008 naar 39% in 2018. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fraude, omkoping, handel met voorkennis, milieurampen en seksuele indiscreties. Daarmee is 2018 een flinke uitschieter, ver boven het gemiddelde van 21% over die tien jaar.

De lange termijn trend is onder andere te verklaren door toenemende externe (maatschappelijke) controle op bedrijfsvoering,” zegt Marc Hoogenberg. “Wanpraktijken en misstanden die aan het licht komen door deze controles leiden tot het gedwongen opstappen van een CEO als eindverantwoordelijke voor de onderneming. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende voorbeelden van omstandigheden die de CEO persoonlijk betreffen, zoals (verdenking van) fraude en seksuele intimidatie. Social media, zoals #MeToo, spelen hierin een steeds grotere rol.”

Verder valt het op dat het aantal vrouwelijke CEO’s is gedaald ten opzichte van 2017. In dat jaar was 6% van de CEO’s een vrouw – een magere piek – maar dit is gedaald naar 4,9% in 2018. De trend omhoog, die sinds 2008 is ingezet, blijft wel overeind. Nutsvoorzieningen hebben het hoogste aantal vrouwen in de top met 9,5%, daarna volgt de communicatiesector met 7,5% en de financiële dienstverlening met 7,4%.