Promotie voormalig SWOV-onderzoeker Kirsten Duivenvoorden: fietsveiligheid op kruispunten in het buitengebied

Voormalig SWOV-onderzoeker Kirsten Duivenvoorden verdedigde op 21 april 2021 haar proefschrift Speed up to safe interactions – The effects of intersection design and road users’ behaviour on the interaction between cyclists and car drivers.

Het promotieonderzoek richtte zich op de (fiets)veiligheid van kruispunten in het buitengebied. De snelheid waarmee automobilisten een kruispunt naderen is van grote invloed op de veiligheid van de overstekende fietser. Aanpassingen aan het kruispuntontwerp verlagen de aanrijsnelheid van de automobilist en vergroten daarmee de veiligheid voor fietsers.

Links

Proefschrift Speed up to safe interactions